Onderwerp: Blaas Niet alle katheters zijn hetzelfde

CIC vereist de juiste motivatie van de patiënt. Sommige mensen stoppen mogelijk met de therapie, vooral als zij stress ervaren ​​of andere problemen hebben. Patiënten moeten gemotiveerd zijn en een goede handfunctie hebben. Dankzij meer dan 30 jaar ervaring, is aangetoond dat LoFric de blaas effectief leegt en complicaties op de lange termijn, zoals hematurie en urineweginfecties, vermindert.

7 Artikelen

 1. Wrijving en hydrofiele katheters

  key:global.content-type: Artikel

  Urine heeft vaak een hoge concentratie aan deeltjes in relatie tot het watergehalte, waardoor de osmolaliteit van urine hoog is. De coating van een katheter staat in relatie tot de osmolaliteit van urine en speelt een belangrijke rol voor mensen die hydrofiele katheters gebruiken. Katheters waarvan de osmolaliteit van de coating in evenwicht is met urine, zijn de sleutel tot het verminderen van de wrijving bij het verwijderen van die katheter.

 2. Hydrofiele katheters en het lagere risico op hematurie

  key:global.content-type: Artikel

  Een gecoate katheter wordt aanbevolen om traumata aan de plasbuis en het risico op hematurie te verminderen. Hematurie is een veel voorkomende complicatie. Een cross-over studie waarin verschillende hydrofiele katheters werden vergeleken, toonde een lagere frequentie van hematurie aan bij patiënten die LoFric gebruiken.

 3. Hydrofiele katheters en verminderd risico op UWI

  key:global.content-type: Artikel

  Uitgebreide studies ondersteunen wetenschappelijke literatuur die beweert dat het gebruik van hydrofiele katheters urethratrauma en urineweginfecties vermindert. Dit kan op zijn beurt de behoefte aan antibiotica verminderen. Vanwege dit voordeel weten we nu dat het gebruik van hydrofiele katheters een van de meest kosteneffectieve manieren is om in het algemeen urologische complicaties op de lange termijn en urineweginfecties in het bijzonder te voorkomen.

 4. Langetermijn veiligheid van intermitterende katheterisatie

  key:global.content-type: Artikel

  Hydrofiele katheters voor eenmalig gebruik werden begin jaren tachtig ontwikkeld om complicaties, die bij het hergebruik van plastic katheters met nog aan te brengen glijmiddel voor intermitterende katheterisatie op lange termijn bekend zijn, aan te pakken.

 5. Behandelingsopties voor onvolledige blaasledeging

  key:global.content-type: Artikel

  Urineretentie is het onvermogen om de urineblaas te legen, waardoor een hoeveelheid urine achterblijft die tot complicaties kan leiden. Het is belangrijk om te beseffen dat sommige mensen die wel kunnen plassen toch last kunnen hebben van de retentie, omdat het volume dat in de blaas achterblijft te hoog is.

 6. LoFric - een goed gedocumenteerde katheter

  key:global.content-type: Artikel

  LoFric is sinds de introductie ervan in de jaren 80 van de vorige eeuw voor diverse indicaties gebruikt en onderzocht. Naast het efficiënt ledigen van de blaas, omvat LoFric's veelzijdige gebruik de behandeling en preventie van terugkerende stricturen, toediening van chemotherapie middels blaasinstillatie en het oplossen van zeldzame complicaties.