Hydrofiele katheters en het lagere risico op hematurie

Een gecoate katheter wordt aanbevolen om traumata aan de plasbuis en het risico op hematurie te verminderen. Hematurie is een veel voorkomende complicatie. Een cross-over studie waarin verschillende hydrofiele katheters werden vergeleken, toonde een lagere frequentie van hematurie aan bij patiënten die LoFric gebruiken.

Intermitterende katheterisatie heeft zeer weinig contra-indicaties, maar de wetenschappelijke literatuur beveelt gladde katheters aan om traumata te voorkomen.1,2,3 De achtergrond van deze aanbeveling zijn de complicaties die worden waargenomen na langdurige toepassing van deze therapie. De complicaties houden verband met beschadiging van de plasbuiswand door herhaalde katheterisaties4,5 en het feit dat plasbuistrauma als zodanig gepaard gaat met een verhoogd risico op urineweginfecties.6,7,8,9 De kans op beschadiging van de plasbuis is groter bij een niet-gecoate katheter.10 Bevindingen in de literatuur ondersteunen het gebruik van een hydrofiel gecoate katheter om het risico op hematurie of plasbuistrauma te verminderen.1,11,12,13 LoFric lijkt het risico op hematurie te kunnen verminderen met 48%.14 De gerapporteerde incidentie van traumata varieert afhankelijk van de evaluatiemethode (bijv. tussen zelfrapportage en microscopische analyse) en de onderzoeksopzet. De literatuur suggereert gemiddelde cijfers tussen 20-30% voor patiënten die intermitterende katheterisatie toepassen.15,16,17,18

LoFric documentatie: Verminderd risico op traumata 

 • Intermittent catheterisation with hydrophilic and non-hydrophilic urinary catheters: systematic literature review and meta-analyses.19
  Meta-analyse die concludeert dat het risico op UWI wordt verminderd met het gebruik van hydrofiel gecoate katheters in vergelijking met niet-gecoate katheters.
 • Clinical and economic evaluation of LoFric® catheters for the management of bladder dysfunctions.14
  Meta-analyse concludeert dat het risico op hematurie 48% lager is bij gebruik van LoFric in vergelijking met niet-gecoate katheters.
 • Impact of hydrophilic catheters on urinary tract infections in people with spinal cord injury: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.12
  Meta-analyse met betrekking tot 464 patiënten in vijf afzonderlijke RCT’s met hydrofiele katheters, waarvan drie met LoFric. De resultaten laten een risicoreductie van 64% zien voor UWI met hydrofiel gecoate katheters in vergelijking met niet-hydrofiele katheters.

Deze meta-analyse combineert vijf gerandomiseerde en gecontroleerde studies om zodoende sterker bewijs te creëren. Een meta-analyse volgt strikte regels voor het zoeken, selecteren, valideren, wegen en samenvatten van studies die zijn gespecificeerd in de PRISMA-verklaring (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses) en door de Cochrane Collaboration. De studies die voor de meta-analyse werden geselecteerd, vergeleken allemaal hydrofiel gecoate katheters met ongecoate plastic katheters bij patiënten met ruggenmergletsel.

De volgende onderzoeken zijn in deze meta-analyse meegenomen:

 • Cardenas et al. 2011: SpeediCath versus niet-gecoate plastic katheters bij 200 patiënten die recent een dwarslaesie hebben opgelopen.
 • Cardenas en Hoffman 2009: LoFric vs. niet-gecoate plastic katheters bij 45 patiënten met een dwarslaesie die meer dan 6 maanden geleden is opgelopen.
 • De Ridder et al. 2005: SpeediCath versus niet-gecoate plastic katheters bij 123 patiënten die recent een dwarslaesie hebben opgelopen.
 • Vapnek et al 2003: LoFric vs. hergebruikte, niet-gecoate plastic katheters bij 63 (voornamelijk dwarslaesie-)patiënten.
 • Sutherland et al 1996: LoFric vs. niet-gecoate plastic katheters bij 33 (voornamelijk dwarslaesie-) patiënten.

AID0056891

Grafiek gebaseerd op de resultaten zoals gerapporteerd door Li et al. 201312

Deze publicatie combineert de resultaten van de onderzoeken en concludeert dat de incidentie van UWI 49,6% was bij patiënten die hydrofiele katheters gebruikten en 72,0% voor patiënten die niet-hydrofiele katheters gebruikten. De resultaten voor hematurie waren 45,7% (hydrofiel) en 55,0% (niet-hydrofiel), maar voor deze vergelijking konden slechts vier onderzoeken worden gebruikt. De resultaten worden uitgedrukt als 'odds ratio' en/of 'odds', wat een soort benadering is voor risico. De odds ratio voor UWI en hematurie nam als volgt af voor patiënten op hydrofiele katheters:

 • UWI: 0,36; 95% BI 24-54% (p<0,00001).
 • Hematurie: 0,57; 95% BI 35-92% (p=0,001).

De bovenstaande cijfers kunnen als volgt worden geïnterpreteerd: bij het gebruik van hydrofiele katheters zal het verwachte risico in vergelijking met het gebruik van niet-hydrofiele katheters op UWI met 64% en op hematurie met 43% verminderen.

 • Hydrophilic-coated catheters for intermittent catheterisation reduce urethral micro trauma: a prospective, randomised, participant-blinded, crossover study of three different types of catheters.20
  Cross-over studie van LoFric en andere hydrofiele/niet-hydrofiele katheters bij 40 gezonde vrijwilligers die aanwijzingen geven voor minder microscopische hematurie en pijn met LoFric. De frequentie van hematurie was bijvoorbeeld 40% voor LoFric, 58% voor SpeediCath en 67% voor Incare Advance.
 • A prospective randomized trial of the LoFric hydrophilic coated catheter versus conventional plastic catheter for clean intermittent catheterization.16
  1 jaar onderzoek onder 22 LoFric-gebruikers en 26 gebruikers die niet-gecoate plastic katheters hergebruikten. De resultaten toonden aan dat het gebruik van hydrofiele katheters gepaard gaat met minder hematurie en een afname van het aantal urineweginfecties. De studie suggereert dat patiënten met een hoger percentage urineweginfecties het meest kunnen profiteren van hydrofiele katheters, en dat het lagere infectierisico het gevolg is van een verminderd urethratrauma.

Deze RCT vergeleek het gebruik van LoFric met een niet-gecoate plastic katheter voor intermitterende katheterisatie. De studie omvatte 62 patiënten, voornamelijk met een dwarslaesie, en de follow-up periode was 12 maanden. Eén patiënt werd uit de analyse verwijderd vanwege een verkeerde behandeling en dertien patiënten gingen verloren tijdens de follow-up. Zo gebruikten 22 patiënten LoFric gedurende 12 maanden en 26 patiënten gebruikten niet-gecoate plastic katheters gedurende 12 maanden. In de hydrofiele groep kregen patiënten 120 katheters/maand (4 per dag) terwijl in de pvc-groep 30 katheters per maand (1 per dag) werden gegeven met de instructie om deze schoon te maken en opnieuw te gebruiken. De resultaten toonden een tweemaal zo hoge hematuriescore bij gebruikers van de niet-gecoate katheter in vergelijking met de gebruikers van hydrofiele katheters waar geen significante hematurie werd gezien. Een afname van het UWI-percentage in de hydrofiele groep werd gezien tussen baseline en follow-up (0,44 tot 0,14 keer per maand per patiënt). In de groep met niet-gecoate katheters bleef de incidentie van urineweginfecties gedurende het onderzoek min of meer op hetzelfde niveau (0,20 tot 0,14 keer per maand per patiënt). De studie meldt een hoge patiënttevredenheid voor wat betreft LoFric. De publicatie concludeert dat het gebruik van hydrofiele katheters gepaard gaat met minder hematurie en een afname van het aantal urineweginfecties in vergelijking met niet-gecoate katheters. De auteurs stellen dat patiënten met een hoger percentage urineweginfecties het meeste baat kunnen hebben bij hydrofiele katheters en dat het lagere infectierisico het gevolg is van verminderd urethratrauma.

 • Hydrophilic versus non-coated catheters for intermittent catheterization.21
  Review over studies met betrekking tot hydrofiel gecoate katheters, voornamelijk LoFric-onderzoeken, die bewijs levert voor verminderde urethrale irritatie.

De LoFric-katheter ging gepaard met minder microscopische hematurie...22

...13 van de 16 LoFric-gebruikers (81%) wilden het gebruik ervan voortzetten...22

 • Clean intermittent catheterization in boys using the LoFric catheter.22
  Onderzoek van 2 maanden onder 16 LoFric-gebruikers en 14 gebruikers van niet-gecoate katheters, waaruit blijkt dat er minder hematurie is met LoFric. Uit het onderzoek blijkt dat de LoFric-groep meer gemak en inbrengcomfort rapporteerde dan de controlegroep en dat 81% verder wilde met LoFric.

...gebruik van een LoFric-katheter voor intermitterende katheterisatie was geassocieerd met een significant lagere mate van urethrale ontstekingsreactie...23

 • Urethral cytology in spinal cord injury patients performing intermittent catheterisation.23
  Onderzoek onder 17 LoFric-gebruikers, 14 gebruikers van een niet-gecoate plastic katheter en 11 gebruikers van een verblijfskatheter. De resultaten tonen aan dat LoFric minder urethrale ontsteking en minder bacteriën veroorzaakt dan bij degenen die een niet-gecoate plastic katheter of een urethrale verblijfskatheter gebruiken. Er werd bijvoorbeeld een meer dan 10-voudige toename van de urethrale ontstekingsreactie gezien met niet-gecoate katheters in vergelijking met LoFric.
 • Efficacy and safety of clean intermittent catheterization in adults.24
  40 maanden follow-up studie van 41 LoFric-gebruikers die bewijs presenteert over de lage incidentie van urethrale complicaties geassocieerd met LoFric. Er werden bijvoorbeeld geen gevallen van urethratrauma waargenomen tijdens de onderzoeksperiode en weinig patiënten hadden herhaalde UWI's (9,8%).

Onderwerpen