LoFric - een goed gedocumenteerde katheter

LoFric is sinds de introductie ervan in de jaren 80 van de vorige eeuw voor diverse indicaties gebruikt en onderzocht. Naast het efficiënt ledigen van de blaas, omvat LoFric's veelzijdige gebruik de behandeling en preventie van terugkerende stricturen,1,2,3,4,5 toediening van chemotherapie middels blaasinstillatie6,7 en het oplossen van zeldzame complicaties.8

Montagnino beschrijft bijvoorbeeld het algemene gebruik van LoFric om chirurgische procedures van de plasbuis en blaas te vergemakkelijken en te voorkomen.9 Het is ook aangetoond dat intermitterende katheterisatie met LoFric invloed heeft op het herstel van de nierfunctie. Zo laten Halleberg Nyman et al. een sneller herstel van de normale blaasfunctie zien na een operatie10 en Petterson-Hammerstad et al. beschrijven een verbeterde nierfunctie in het voordeel van intermitterende katheterisatie met LoFric in vergelijking met verblijfskatheterisatie.11

Overige LoFric documentatie:

 • Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis.10
  Het betreft een studie van 170 patiënten die na een heupoperatie een sneller herstel laten zien van de normale blaasfunctie door gebruik te maken van intermitterende katheterisatie met LoFric in vergelijking met het gebruik van verblijfskatheters.

Deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie vergeleek routinematig gebruik van een verblijfskatheter die in de ochtend van de operatie werd ingebracht met het geïndiceerd (na blaasscanmetingen) gebruik van intermitterende katheterisatie. Intermitterende katheterisatie met LoFric werd gedaan als de patiënt niet kon plassen en als de blaasscan meer dan 400 ml urine in de blaas aangaf. Aan de patiënten werden 4 maanden na de operatie twee kwaliteit-van-leven beoordelingslijsten gestuurd (EQ-5D en SF-36 (SF-6D). Daarnaast werd de kosteneffectiviteit op basis van voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (QALY's) berekend. De resultaten tonen geen statistisch significant verschil in UWI-percentage tussen de groepen, hoewel er minder voorvallen werden gemeld in de groep die intermitterende katheterisatie toepaste. Bij het gebruik van intermitterende katheterisatie werd een snellere terugkeer naar een normale mictie gezien na de ingreep ten opzichte van verblijfskatheterisatie. De normale blaasfunctie werd gedefinieerd als een restvolume van 150 ml of minder na het plassen, vastgesteld door een blaasscan. Uit de resultaten konden geen verschillen in kosteneffectiviteit worden gedetecteerd. De auteurs merkten op dat hun infectiepercentage lager was in vergelijking met eerder onderzoek: van 52% in 2011 naar 11% in 2013. Dit hield waarschijnlijk verband met een verhoogd gebruik van antibiotische profylaxe (cloxacilline) en een groter bewustzijn van de basishygiëne.

AID0056895

Tabel gebaseerd op resultaten gerapporteerd door Halleberg Nyman et al. 201310

Na het ruggenmergletsel verbetert de nierfunctie na verloop van tijd en verbetering is het duidelijkst te zien in de groep die schone intermitterende katheterisatie gebruikt als blaasledigingsmethode.11

 • Impaired renal function in newly spinal cord injured patients improves in the chronic state-effect of clean intermittent catheterization?11
  Observationele 3-5 jaar follow-up van 169 patiënten met ruggenmergletsel, die hetzij een LoFric katheter voor intermitterende katheterisatie of een verblijfskatheter gebruiken. De resultaten toonden een sterkere verbetering van de nierfunctie bij het gebruik van intermitterende katheterisatie met LoFric.

 

... de hydrofiele katheter moet deel uitmaken van het arsenaal van de uroloog bij de behandeling van mannen met acute urineretentie.12

 • Use of hydrophilic-coated urethral catheters in management of acute urinary retention.12
  Een voorbeeld van LoFric-gebruik om acute urineretentie te behandelen.

 

Case report over drie zeldzame gevallen opgelost door LoFric-gebruik.8

 • Unusual complications of intermittent self-catheterisation in spinal cord injury patients.8
 • Clinical background of patients treated with clean intermittent catheterization in Norway.13
 • Een observationeel onderzoek van 13 maanden onder 302 gebruikers (95% LoFric) dat epidemiologische gegevens verschaft over het gebruik van intermitterende katheterisatie door personen met verschillende ziektebeelden.

Onderwerpen