Langetermijn veiligheid van intermitterende katheterisatie

Hydrofiele katheters voor eenmalig gebruik werden begin jaren tachtig ontwikkeld om complicaties, die bij het hergebruik van plastic katheters met nog aan te brengen glijmiddel voor intermitterende katheterisatie op lange termijn bekend zijn, aan te pakken.

Zoals gepubliceerd door Wyndaele en Maes1 en Perrouin-Verbe et al.2 treden de meeste complicaties in verband met intermitterende katheterisatie op na langdurig gebruik ten gevolge van schade aan de urethrawand door de herhaalde katheterisaties. Bij langdurig gebruik van hydrofiele LoFric katheters is bekend dat urethratrauma en complicaties daardoor worden voorkomen.3,4

LoFric documentatie: Langetermijn veiligheid

Health Care Utilization and Complications Rates among Users Of Hydrophilic-Coated Catheters.5

Het betreft een observationeel onderzoek naar katheter-geassocieerde complicaties bij 288 LoFric gebruikers (gemiddeld 10 jaar gebruik). De resultaten suggereren dat het gebruik van LoFric het risico op complicaties in verband met intermitterende katheterisatie vermindert en dat men kan profiteren van het gaan gebruiken van LoFric.

Physical predictors of infection in patients treated with clean intermittent catheterization: 7-year study3

Observationele studie bij 155 LoFric-gebruikers waarbij bewijs geleverd wordt dat bij langdurige, intermitterende katheterisatie met LoFric het risico op urethrale complicaties, waaronder urineweginfecties (UWI), vermindert. Zo was 65% van de patiënten UWI-vrij en had 39% steriele urine na 7 jaar katheteriseren met LoFric.

Bakke et al. rapporteren de resultaten, met de nadruk op complicaties, van een observationele studie bij Noorse patiënten die intermitterende katheterisatie beoefenen. Een eerste steekproef van 302 patiënten die 7 jaar geleden ook al eens aan een onderzoek meededen, werd gevraagd om deelname. Vragenlijsten van 170 patiënten en urinemonsters van 150 patiënten werden geëvalueerd. Patiënten in het onderzoek hadden diverse redenen om te moeten katheteriseren. Zo had 32% een hoge dwarslaesie, 36% had een lage dwarslaesie en 31% had blaasdisfunctie vanwege een onbekende oorzaak. De gemiddelde duur van intermitterende katheterisatie was 8 jaar en 9 maanden en 91% gebruikte LoFric-katheters. De resultaten toonden aan dat 65% van de patiënten geen tekenen van klinische UWI had, 35% had tekenen van een klinische UWI (6% met uitgesproken symptomen en 29% had slechts milde symptomen van UWI). Bacteriurie werd gevonden in 61% van de urinemonsters. De dominante soorten waren E-coli voor vrouwen en grampositieve cocci voor mannen.

De publicatie identificeert drie belangrijke voorspellende factoren voor UWI's:

  • Vrouwelijk geslacht
  • UWI in voorgeschiedenis  
  • Groot katheterisatievolume (>400 ml)

 

De katheterisatiefrequentie bleek ook voorspellend te zijn voor bacterurie waarbij patiënten met een lage katheterisatiefrequentie minder vaak steriele urine hadden. De studie meldt dat steriele urine werd gezien bij 31% van de patiënten die geen antibiotica gebruikten en bij 54% van degenen die dat wel deden.

AID0056887

Taartdiagram op basis van resultaten zoals gerapporteerd door Bakke et al.3

Clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: long-term follow up of a hydrophilic low friction technique4

Retrospectieve analyse met de conclusie dat met het langdurig gebruik van de hydrofiele katheter LoFric UWI’s worden verminderd en urethrale trauma’s worden voorkomen. Er werd bijvoorbeeld geen nieuw urethraal trauma vastgesteld tijdens een follow-up van 5-9 jaar bij 30 mensen die LoFric gebruikten.

 

Onderwerpen