Wrijving en hydrofiele katheters

Urine heeft vaak een hoge concentratie aan deeltjes in relatie tot het watergehalte, waardoor de osmolaliteit van urine hoog is. De coating van een katheter staat in relatie tot de osmolaliteit van urine en speelt een belangrijke rol voor mensen die hydrofiele katheters gebruiken. Katheters waarvan de osmolaliteit van de coating in evenwicht is met urine, zijn de sleutel tot het verminderen van de wrijving bij het verwijderen van die katheter.

Een recente review bevestigt dat er variaties zijn tussen de kwaliteit van coatings van hydrofiele katheters. De auteurs stellen dat bij het vergelijken van verschillende hydrofiele katheters osmolaliteit een belangrijke factor is.1 De conclusie is dat de buitenste laag van een hydrofiel gecoate katheter dezelfde osmolaliteit zou moeten hebben als urine2. Hydrofiele katheters met een hoge osmolaliteit worden aanbevolen om het risico op traumata aan de plasbuis, lastig te verwijderen katheters en ongemak voor de patiënt tot een minimum te beperken.3

LoFric-katheters worden gekenmerkt door de Urotonic™ Surface Technology (UST). Dit betekent dat de katheter een oppervlaktelaag heeft die isotoon is voor urine, d.w.z. de zoutconcentratie van het oppervlak van de katheter is in evenwicht met de urine. Isotone osmolaliteit voorkomt dat de hydrofiele coating uitdroogt. Dit is essentieel voor het behouden de gladheid van de katheter en een minimale wrijving tussen de katheter en de plasbuis tijdens het gehele katheterisatieproces. Dus ook bij het verwijderen van de katheter! Volgens gegevens, die door deskundigen als correct zijn beoordeeld, is LoFric met UST de enige beschikbare hydrofiel gecoate katheter die een hoge osmolaliteit heeft (d.w.z. ~900 mOsm/kg)5,8 die met normaal aanwezige osmolaliteitsniveaus in urine (d.w.z. 800-1200 mOsm/ kg)4,5 overeenkomt. Dit kan een factor zijn die bijdraagt ​​aan de lage complicaties die gepaard gaan met langdurig gebruik van LoFric, zoals die empirisch zijn aangetoond.6 Een recente meta-analyse heeft een unieke hematurie-risicoreductie van 48% aangetoond, die alleen van toepassing is bij het gebruik van LoFric.7,8

LoFric documentation: lage wrijving

  • Design of a simulated urethra model for the quantitative assessment of urinary catheter lubricity.9
    In vitro-onderzoek van LoFric en andere hydrofiele katheters met bewijs voor lage wrijving bij het inbrengen/verwijderen.
  • The importance of osmolality for intermittent catheterization of the urethra.3
    Histologisch onderzoek bij konijnen met bewijs van lagere wrijving en minder beschadiging van epitheelcellen (van de plasbuis) met de LoFric-katheter met hoge osmolaliteit.
  • The importance of osmolality in hydrophilic urethral catheters: a crossover study.2
    Cross-over onderzoek van LoFric en een andere hydrofiele katheter bij 14 gebruikers, waaruit blijkt dat een hoge osmolaliteit van de hydrofiele coating resulteert in minder plakken en minder wrijving bij het verwijderen. Zo werden er in het geval van LoFric-gebruik 3 incidenten van plakken waargenomen bij 2 patiënten, terwijl er 42 incidenten van plakken werden waargenomen bij 9 patiënten tijdens het gebruik van een andere hydrofiele katheter.

AID0056886

Grafiek gebaseerd op resultaten gepubliceerd in Waller et al. 1997

Deze cross-over studie onderzoekt 14 mannelijke patiënten met ruggenmergletsel die LoFric en een andere hydrofiele katheter (EasiCath) gedurende tien dagen in een gerandomiseerde volgorde hebben getest. De wrijving bij verwijdering werd gemeten en hoewel beide een hydrofiele coating hadden, vertoonde LoFric met zijn hoge osmolaliteit een 55% lagere wrijving bij verwijdering (p<0,001). Het voorkomen van  het plakken van de katheter in de plasbuis werd bij het gebruik van LoFric bij 2 patiënten waargenomen (in totaal 3 keer). Bij het gebruik van de andere hydrofiele katheter werd dit fenomeen 42 keer waargenomen (bij 9 patiënten). Er werd een omgekeerde correlatie tussen osmolaliteitsmetingen gerapporteerd. Hoe hoger de osmolaliteit (900-950 mOsm/kg voor LoFric vs 15-80 mOSm/kg voor de andere hydrofiele katheter), des te minder vaak werd het plakken van de katheter in de plasbuis waargenomen.

Onderwerpen