Urineweginfecties – een lastig probleem

Urineweginfecties (UWI’s) zijn lastige problemen die voor veel patiënten een zeer negatieve invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Het kan ook leiden tot nierbeschadiging en sepsis, een levensbedreigende aandoening.

Katheterisatie via de plasbuis is een van de risicofactoren voor UWI. Specifieke patiëntengroepen moeten een vroegtijdige antibioticabehandeling krijgen bij het oplopen van een UWI om verdere complicaties te voorkomen. Tegelijkertijd is er de  toenemende dreiging van antibioticaresistentie en wordt 1 op de 4 zorggerelateerde infecties (alle soorten infecties) veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën.

U leert het volgende:

  • De stadia van UWI-ontwikkeling
  • Nieuwe overwegingen voor onderzoek naar de gezondheid en ziekte van de urinewegen - waarbij de ontdekking van de urinaire microbiota veel belangstelling heeft gekregen voor de gezondheid en ziekte van de urinewegen en de traditionele kijk op urinesteriliteit in twijfel trekt.
  • De recente aanpak en discussie over het management en de preventie van UWI’s - patiënten met constipatie hebben een hoger risico op het krijgen van een UWI en alternatieve methoden om de UWI’s in de toekomst te behandelen zonder de noodzaak van antibiotica.
  • De tegenstrijdigheid in de literatuur of profylactische methoden werken of niet teneinde UWI's te voorkomen.
  • Dat intermitterende katheterisatie de beste behandeling voor de blaas is voor het voorkomen van UWI’s in vergelijking met verblijfskatheters, die gepaard gaan met een hoger risico op zeer krachtige en biofilm-vormende bacteriën.

Onderwerpen