Darmonderzoek

Om het juiste behandeltraject te bepalen, is het essentieel om een gedetailleerde beoordeling uit te voeren. Dit omvat een beoordeling van het huidige darmmanagement, de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, eerdere abdominale en colorectale chirurgie, medicatie, functionele bekwaamheid om het toilet te bereiken, cognitie en of darmsensaties worden gevoeld.

Voedsel- en toiletdagboek

De essentiële onderdelen voor de beoordeling van elke persoon met darmklachten omvat een voedseldagboek en een toiletdagboek.

Bristol Stool Chart

Het is ook belangrijk om te bepalen welk type ontlasting de persoon heeft. De Bristol Stool Chart is hiervoor een goed hulpmiddel:

AID0056893

Symptoom impact scores

Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om de darmfunctie te beoordelen. De symptomen van darmstoornissen kunnen worden gemeten met verschillende scores. Enkele voorbeelden zijn de NDD score, de Cleveland Clinic Constipatie Score en de Wexner score voor fecale incontinentie. Voor de beschrijving van de symptomen kan ook gebruik worden gemaakt van de Bristol Stool Chart. Er zijn ook verschillende instrumenten die de impact van de darmklachten meten, waaronder een beoordeling van de kwaliteit van leven.

Lichamelijk onderzoek

Bij sommige mensen is het nodig een rectaal onderzoek uit te voeren. Dit mag alleen door een daartoe opgeleide zorgverlener worden uitgevoerd.

Bevindingen van het onderzoek

Na een volledige beoordeling kunnen mogelijke behandelingen worden bepaald waarbij voedings- en vochtaanpassingen, interventies om de consistentie van de ontlasting te veranderen en gedragsstrategieën om regelmatig naar het toilet te gaan, in kaart worden gebracht.

Er zijn een aantal "rode vlaggen" die aan het licht kunnen komen bij zo’n volledige beoordeling. Zo kan aan het licht komen dat er bloed of slijm in de ontlasting aanwezig is, pijn in de darmen of het rectum wordt gevoeld, er onvrijwillige ontlastingsverlies is zonder enige aandrang (bij afwezigheid van neurogene aandoeningen). Als er tijdens de beoordeling rode vlaggen worden ontdekt, is het belangrijk de betrokkene zo snel mogelijk door te verwijzen en dit te documenteren.

Onderwerpen