Patiëntselectie voor darmspoelen

Zorgvuldige patiëntselectie, begeleide training en follow-up worden beschouwd als essentiële factoren om een optimaal resultaat en langdurige therapietrouw voor darmspoelen te bereiken.

De onderstaande lijst is niet uitputtend, maar voorbeelden die fecale incontinentie en chronische constipatie kunnen veroorzaken zijn:

  • Neurogene darmdisfunctie door bijvoorbeeld ruggenmergletsel, spina bifida, multiple sclerose, Ziekte van Parkinson of een beroerte
  • Functionele stoornissen (het is een beetje gek om hier constipatie of iets dergelijks te noemen als voorbeeld)
  • Verstoring van de functie van de bekkenbodem, bijvoorbeeld schade aan de sluitspier na bevalling of verzakking
  • Postoperatieve situaties, bijvoorbeeld Lower Anterior Resection
  • Medicatie – onjuist gebruik van darmmedicatie of bijwerkingen van medicatie voor andere aandoeningen. Medicatie zonder recept kan de darmfunctie ook beïnvloeden.

Darmspoelen als therapie zal voornamelijk worden voorgesteld op basis van een klinische beoordeling van patiënt. Zorgvuldige patiëntselectie, begeleide training en follow-up worden echter beschouwd als essentiële factoren om een optimaal resultaat en langdurige therapietrouw te bereiken.

De arts is verantwoordelijk voor de beoordeling en om ervoor te zorgen dat de patiënt voldoet aan de criteria voor darmspoelen en dat er geen contra-indicaties zijn. De contra-indicaties voor darmspoelen vindt u in de gebruiksaanwijzing van Navina Systems.

Het is ook de verantwoordelijkheid van de arts te handelen volgens de klinische en lokale praktijk.

Het managen van verwachtingen is ook belangrijk. Het is belangrijk dat de patiënt wordt geïnformeerd dat darmspoelen geen wondermiddel is en dat het darmspoelen regelmatig moet worden uitgevoerd. Het bereiken van het gewenste resultaat kan tot 12 weken duren. Stel realistische doelen en meet de uitkomst met een evaluatiemiddel zoals een dagboek of een gevalideerde uitkomstmaat.

Onderwerpen