Patiëntvoorkeur en therapietrouw – sleutelrol bij een succesvolle katheterisatiebehandeling

Therapietrouw bij de patiënt speelt een sleutelrol in een succesvolle en kosteneffectieve katheterisatiebehandeling. Een patiënt die het gevoel heeft deel uit te maken van de besluitvorming, controle heeft over de opties en hoe deze werken in het dagelijkse leven, is meer geneigd de therapie te blijven toepassen en daardoor een goed klinisch resultaat te ervaren.

Therapietrouw is een sleutelfactor voor een goed klinisch resultaat.1 Om deze reden houdt niet-naleving ervan verband met een aanzienlijke financiële last voor het gezondheidszorgsysteem en de samenleving. Het gaat hierbij on een geschatte kostprijs van ongeveer $ 100 miljard per jaar in de VS, die gevolgen heeft voor 30- 50% van alle patiënten, ongeacht diagnose of setting.1 Verschillende factoren beïnvloeden therapietrouw en gedeelde besluitvorming tussen zorgverlener en patiënt is aanbevolen als een manier om de initiële acceptatie van een behandeling of therapie te verbeteren.1 Langdurige therapietrouw is afhankelijk of de therapie past in het dagelijks leven van de patiënt. De nadruk moet liggen op het vinden van behandelingsopties die goed passen bij de leefstijl en die eenvoudig in gebruik zijn.2

Voor CIC therapie wordt therapietrouw deels bereikt door een vrije en persoonlijke katheterkeuze, zoals beschreven in verschillende publicaties.3,4,5,6,7,8,9,10 De grootste belemmeringen voor het beoefenen van intermitterende katheterisatie zijn ongemak gerelateerd aan de voorbereidingen11 en toegang tot badkamers.7,12,14 Onder dergelijke omstandigheden kan het gebruik van een mooi uitziende en gebruiksvriendelijke katheter de therapietrouw verbeteren.15 Het is echter essentieel om de kathetervoorkeuren van de patiënt volledig te begrijpen om de therapietrouw te optimaliseren. Eerder onderzoek heeft geconcludeerd dat het verminderen van het risico op urineweginfecties, het gemak van het inbrengen en het gebruiksgemak door patiënten de meest gewaardeerde kenmerken zijn voor intermitterende katheters.16,17
Er is ook een algemene, klinische aanbeveling om persoonlijke voorkeur, comfort en gebruiksgemak in overweging te nemen bij de keuze door een patiënt voor een katheter.18,19 Gebruiksgemak, comfort en voorkeur met betrekking tot hydrofiele katheters zijn door verschillende auteurs gedocumenteerd.4,13,14,20,21 Wanneer er keuzevrijheid is voor een katheter geeft 70-81% van de patiënten de voorkeur aan hydrofiele katheters13,22,23 en 71% van de patiënten geeft de wens aan niet-gecoate plastic katheters niet opnieuw te gebruiken.24

De patiëntvoorkeur is de hoeksteen van het hydrofiele LoFric assortiment, waarbij uitgebreid onderzoek naar patiëntvoorkeur leidend is in de productontwikkeling.

LoFric-documentatie: patiëntvoorkeur en kosteneffectiviteit

 • User perception of a new hydrophilic-coated male urinary catheter for intermittent use.25
  Een observationeel onderzoek waarbij de voorkeuren en meningen van 365 patiënten die LoFric Origo gebruiken gedurende 8 weken werd geëvalueerd.

  De resultaten laten zien dat LoFric Origo voldoet aan de door de patiënt gewenste kenmerken voor katheters in relatie tot infectiepreventie, gemak van inbrengen en gebruiksgemak. Bijvoorbeeld:

 1. 85% ervoer LoFric Origo als hygiënisch door de inbrenghulp en 81% vond de inbrenghulp gebruiksvriendelijk
 2. 83% vond LoFric Origo eenvoudig te gebruiken tijdens het inbrengen
 3. 67% vond de opvouwbare functie van LoFric Origo belangrijk
 4. 89% vond het slanke ontwerp van de katheter aantrekkelijk

In totaal resulteerde dit in een goede therapietrouw en 85% zou LoFric Origo aanbevelen aan een vriend.

 • Clean intermittent self-catheterisation: working with patients.26
  Verklaring van experts waarin belangrijke aspecten van het aanleren van intermitterende katheterisatie worden beschreven. LoFric Origo en LoFric Sense worden genoemd als katheters die patiënten kunnen helpen bij het correct oefenen van de techniek.
 • Improving quality of life for men using intermittent self-catheterisation.27
  Verklaring van experts die de voordelen beschrijven van intermitterende katheterisatie met LoFric en andere hydrofiele katheters. LoFric (en andere hydrofiele katheters) kunnen bijvoorbeeld de onafhankelijkheid bevorderen en de kwaliteit van leven verbeteren.
 • Clean Intermittent Catheterization Following Urethral Stricture Surgery Using a Low Friction Catheter Versus Conventional Plastic Catheter: A Prospective, Randomized Trial.28
  Twee jaar follow-up bij 31 LoFric-gebruikers en 28 gebruikers van niet-gecoate plastic katheters die de preventie en/of behandeling van terugkerende stricturen na endoscopische urethrotomie onderzoekt.

Deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie vergeleek het gebruik van LoFric of niet-gecoate katheters voor de behandeling van stricturen middels intermitterende katheterisatie na endoscopische urethrotomie. De studie omvatte 62 mannen, 41 behandeld voor hun eerste strictuur en 21 met terugkerende stricturen. Bij alle deelnemers aan de studie werd na de operatie een verblijfskatheter geplaatst en 2 weken later werd intermitterende katheterisatie aangeleerd. De deelnemers werden gedurende 2 jaar gevolgd en zij evalueerden het kathetergebruik met een vragenlijst. Voor drie deelnemers uit de controlegroep is er geen follow-up data beschikbaar. Er werden geen verschillen gevonden tussen de katheters wat betreft gebruiksgemak of in hoe de katheterisatie werd ervaren. De deelnemers vonden echter dat de LoFric-katheter minder pijn veroorzaakte (22,6% versus 64,5%) en meer comfort en een betere algemene tevredenheid gaf (71% versus 32,2%). De studie concludeerde dat de LoFric-katheter de pijn vermindert en het comfort en de tevredenheid verhoogt in vergelijking met een niet-gecoate katheter. Om deze reden moet LoFric worden beschouwd als een betere optie voor het voorkomen van urethrale stricturen vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven.

AID0056900

Tabel gebaseerd op resultaten zoals gerapporteerd in Sallami et al. 201028

 • Patient experience with hydrophilic catheters used in clean intermittent catheterization.29
  Evaluatie van 100 gebruikers van hydrofiele katheters met goede inbreng- en verwijderingseigenschappen (85-90%) voor LoFric.
 • A novel product for intermittent catheterisation: its impact on compliance with daily life – international multicentre study.30
  Onderzoek gedurende 2 weken onder 378 LoFric-gebruikers die hoge tevredenheidscijfers rapporteerden. Het gebruik van LoFric lijkt bij te dragen aan het vermogen van patiënten om het dagelijks leven het hoofd te bieden en 74% van de patiënten die voorheen niet-gecoate katheters gebruikten, wilden doorgaan met LoFric.
 • Patient-perceived discomfort with two coated urinary catheters.31
  Prospectief onderzoek onder 196 gebruikers van hydrofiele katheters die een lage mate van ongemak bij het gebruik van LoFric rapporteerden.
 • Coated catheters for intermittent catheterization: smooth or sticky?32
  Evaluatie van 61 gebruikers van hydrofiele katheters waarin minimaal ongemak met LoFric werd gerapporteerd.

"83% van de mensen die ongemak ervoeren bij het terugtrekken van de katheter meldde dat dat verdwenen was bij het gebruik van LoFric.”23

"86% vond het gemakkelijk tot zeer gemakkelijk om het toepassen van LoFric aan te leren en te gebruiken."23

 • [Comparative study of the degree of patient satisfaction in intermittent catheterization with LoFric and polyvinyl chloride catheters].23
  Onderzoek van 2 maanden, waaruit blijkt dat LoFric-gebruikers meer tevreden zijn in vergelijking met patiënten die niet-gecoate katheters gebruiken. Zo meldde 83% van degenen die ongemak ervaarde bij het verwijderen van de katheter, dat dit verdween met LoFric. 86% vond het aanleren om LoFric te gebruiken en het uiteindelijke gebruik gemakkelijk tot zeer gemakkelijk.

  Bij deze prospectieve studie waren 40 spina bifida-patiënten betrokken die LoFric gedurende een periode van 2 maanden uitprobeerden en hun tevredenheid rapporteerden met behulp van een vragenlijst. Patiënten vertegenwoordigden beide geslachten en hadden eerdere ervaring met het uitvoeren van intermitterende katheterisatie met een niet-gecoate katheter. Een totaal van 86% vond het eenvoudig om het gebruik van LoFric aan te leren. Van de 51% die problemen met hun vorige katheter meldde, vond 72% dat deze waren opgelost door gebruik van LoFric. De LoFric-katheter kreeg de voorkeur van 70% vanwege het verminderde ongemak in vergelijking met de niet-gecoate katheter. De studie concludeerde dat LoFric zorgde voor een toename van zowel het comfort als de tevredenheid van de patiënt.

 • Evaluation of two coated catheters in intermittent self-catheterization.33
  Cross-over-onderzoek met 25 gebruikers die LoFric- en SpeediCath-katheters elk gedurende 1 week gebruikten. De resultaten laten goede inbreng- en verwijderingseigenschappen zien voor LoFric. Ongeveer 90% van de LoFric-gebruikers vond de katheter comfortabel om in te brengen en gemakkelijk te verwijderen.
 • [Comparison of 3 self lubrificated urethral catheters: prospective study on 27 patients].34
  Prospectief, gerandomiseerd onderzoek bij 27 gebruikers die LoFric en 2 andere hydrofiele katheters evalueerden. De resultaten tonen een hoge tevredenheid voor LoFric met betrekking tot gebruiksgemak en de goede eigenschappen voor het inbrengen en verwijderen.
 • The LoFric catheter: new technology improves an old technique.35
  Overzicht van de algemene voordelen van het gebruik van LoFric in plaats van niet-gecoate katheters voor intermitterende katheterisatie.
 • A comparison of prelubricated hydrophilic and non-hydrophilic polyvinyl chloride catheters for urethral catheterization.36
  Cross-over onderzoek met 32 ​​gebruikers die LoFric en een niet-gecoate katheter elk 3 weken hebben gebruikt. De resultaten tonen een trend in de richting van meer gebruiksgemak en een voorkeur voor de LoFric-katheter.

"Het gebruik van LoFric-katheters kan geassocieerd worden met minder microscopische hematurie...37"

"...13 van de 16 LoFric-gebruikers (81%) willen het gebruik ervan voortzetten...37"

 • Clean intermittent catheterization in boys using the LoFric catheter.37
  Onderzoek gedurende 2 maanden onder 16 LoFric-gebruikers en 14 gebruikers van niet-gecoate katheters, waaruit blijkt dat er minder hematurie is met LoFric. Uit het onderzoek blijkt dat de LoFric-groep meer gebruiksgemak en comfort bij het inbrengen ervaart dan de controlegroep. 81% wil doorgaan met LoFric.

"...81% vond de eenmalige katheter [LoFric] gebruiksvriendelijker en 88% vond hem gemakkelijker te hanteren.22"

"... als patiënten een keuze voorgelegd krijgen, zullen de meesten de voorkeur geven aan het gebruik van de gecoate katheter [LoFric]...22"

 • Patient satisfaction and the LoFric catheter for clean intermittent catheterization.22
  Onderzoek gedurende 1 maand onder 41 LoFric-gebruikers waarin een hoge tevredenheid is aangetoond. Zo gaf bijvoorbeeld 81% de voorkeur aan LoFric en vond het gebruiksvriendelijker en beter dan hun vorige niet-gecoate katheter. 88% vond LoFric handiger in gebruik.

 

Onderwerpen