Dilatatie en strictuurbehandeling

Een urethrale strictuur is een abnormale vernauwing van de plasbuis en wordt vaak veroorzaakt door trauma of een ontsteking.2 Aangezien katheterisatie een oorzaak kan zijn van stricturen, zijn niet-traumatische katheterisatietechniek en -materiaal essentiële onderdelen om het optreden van deze complicaties te voorkomen.3 Algemene behandelmethoden voor urethrale stricturen zijn urethrotomie en intermitterende katheterisatie/dilatatie.1,2,4

Urethrotomie is een endoscopische chirurgische ingreep die (onder plaatselijke verdoving) de plasbuis verwijdt en wordt uitgevoerd in het ziekenhuis. Intermitterende katheterisatie/dilatatie kan thuis worden aangeleerd en uitgevoerd. Het terugkeren van stricturen ligt tussen de 40 en 80%1. Voor intermitterende katheterisatie/dilatatie is aangetoond dat het toepassen ervan de recidiefkans kan verlagen.1,4 Elhaj et al. rapporteren een lager recidiefpercentage van stricturen bij patiënten die intermitterende katheterisatie hebben toegepast (77,41% versus 19,35%).4 Er is een significante impact op de kwaliteit van leven van patiënten die stricturen hebben en ervoor worden behandeld.5 Daarom is het belangrijk om behandelingsalternatieven te gebruiken die het comfort optimaliseren en pijn verminderen.

LoFric-documentatie

 • Bladder outflow problems in females.6
  Een studie onder 188 vrouwen met blaasuitstroomproblemen waarbij met het gebruik van LoFric succesvol terugkerende urethrale stricturen werden behandeld en voorkomen.
 • Clean Intermittent Catheterization Following Urethral Stricture Surgery Using a Low Friction Catheter Versus Conventional Plastic Catheter: A Prospective, Randomized Trial.1
  Twee jaar follow-up bij 31 LoFric-gebruikers en 28 gebruikers van niet-gecoate plastic katheters die de preventie en/of behandeling van terugkerende stricturen na endoscopische urethrotomie.

Deze gerandomiseerde gecontroleerde studie vergeleek het gebruik van LoFric of niet-gecoate katheters voor intermitterende katheterisatiebehandeling van stricturen na endoscopische urethrotomie. De studie omvatte 62 mannen, 41 behandeld voor hun eerste strictuur en 21 met terugkerende problemen. Bij alle patiënten werd na de operatie een verblijfskatheter geplaatst en 2 weken later werd intermitterende katheterisatie aangeleerd. De patiënten werden gedurende 2 jaar gevolgd en elke patiënt beoordeelde het gebruik van een katheter met een vragenlijst. Voor 3 patiënten uit de controlegroep is er geen follow-up. Er werden geen verschillen gevonden tussen de katheters wat betreft gemak of hoe de katheterisatie werd ervaren. Patiënten vonden echter dat de LoFric-katheter minder pijn veroorzaakte (22,6% versus 64,5% van de patiënten). Daarnaast rapporteren zij meer comfort en een betere algemene tevredenheid (71% versus 32,2%). De studie concludeerde dat de LoFric-katheter de pijn vermindert en het comfort en de tevredenheid verhoogt in vergelijking met een niet-gecoate katheter. Om deze reden moet LoFric worden beschouwd als een betere optie voor het voorkomen van urethrale stricturen vanuit het oogpunt van kwaliteit van leven.

AID0056900

Tabel gebaseerd op de resultaten zoals gepresenteerd door Sallami et al. 20101

"Postoperatieve intermitterende zelfdilatatie vermindert na interne urethrotomie het relatieve risico van herhaling van een nieuwe urethrale strictuur van 32%...tot 8%.7"

 • Intermittent self-dilatation after internal urethrotomy for primary urethral strictures: a case-control study.7
  Observationeel onderzoek onder 55 gebruikers van hydrofiele katheters en 162 controlepatiënten gevolgd gedurende een periode van 3-6 jaar. De resultaten toonden bewijs van de preventieve effecten van intermitterende zelfdilatatie (ISD) op het terugkeren van stricturen. Het recidief van een strictuur was bijvoorbeeld 8% bij degenen die ISD uitvoerden met hydrofiele katheters en 32% bij de controlegroep. De mediane tijd tot het eerste recidief was 2 jaar voor de ISD-groep en 6 maanden voor de controlegroep.

"...intermitterende zelfkatheterisatie met een katheter die weinig wrijving veroorzaakt, is veilig en effectief in het voorkomen van het terugkeren van stricturen op de lange termijn.8"

 • Long-term results of intermittent low-friction self-catheterization in patients with recurrent urethral strictures.8
  Onderzoek van 6-36 maanden onder 101 LoFric-gebruikers waaruit blijkt dat het gebruik van LoFric een veilige en effectieve manier is om herhaling van stricturen op lange termijn (>12 maanden) te voorkomen.

"Het wekelijks toepassen van CIC is een eenvoudige methode om de frequentie van terugkerende urethrastricturen na interne urethrotomie te verminderen.9"

 • Prevention of urethral stricture recurrence using clean intermittent self-catheterization.9
  Onderzoek van 1-4 jaar onder 31 LoFric-gebruikers en 24 controlepatiënten. Het levert bewijs dat door het gebruik van LoFric de frequentie van terugkerende urethrale stricturen effectief wordt verminderd. Zo ervaart 68% van de patiënten die niet worden behandeld met intermitterende katheterisatie tijdens het eerste jaar na urethrotomie terugkerende stricturen, vergeleken met 19% in de LoFric-groep.

"...voor de behandeling van terugkerende urethrale stricturen moet CIC na urethrotomie langdurig worden voortgezet, mogelijk permanent.10"

 • Treatment of recurrent urethral stricture by internal urethrotomy and intermittent self-catheterization: a controlled study of a new therapy.10
  Twaalf maanden follow-up van 23 patiënten die intermitterende katheterisatie met LoFric uitvoerden (verwijst naar abstract door Lawrence et al, 1991 en Zambon et al, 1990 over het gebruik van LoFric) en 28 controlepatiënten. De studie laat geen terugkerende stricturen zien bij patiënten die actief intermitterende katheterisatie toepassen om urethrale stricturen te voorkomen.
 • Treatment of recurrent urethral strictures using clean intermittent self-catheterisation.11
  In deze zes maanden durende studie onder 65 patiënten die LoFric gebruiken om de strictuur te behandelen, wordt aangetoond dat terugkerende urethrale stricturen daardoor worden voorkomen.
 • Treatment of urethral stricture disease by internal urethrotomy followed by intermittent ‘low- friction’ self-catheterization: preliminary communication.12
  Voorlopige resultaten van Harriss et al. die aantonen dat de postoperatieve urinestroom kan worden gehandhaafd als "lage wrijvings" katheterisatie met LoFric wordt toegepast.12

Onderwerpen