Wetenschappelijke beoordeling van intermitterende versus verblijfskatheters

Beschikbaar klinisch bewijs ondersteunt dat intermitterende katheterisatie altijd als de eerste therapeutische keuze is om te overwegen, voordat het gebruik van een verblijfskatheter wordt overwogen. Intermitterende katheterisatie is de eerste therapeutische keuze en is een veiligere methode voor blaasmanagement dan zowel urethrale als suprapubische verblijfskatheters. Intermitterende katheterisatie is essentieel om morbiditeit gerelateerd aan nierfalen en neurogene blaasdisfunctie te verminderen.

Met intermitterende katheterisatie blijft de normale blaasdynamiek mogelijk en er zijn zeer weinig contra-indicaties.1 Bij verblijfskatheters gaat het om een ​​meer invasieve plaatsing, hetzij door de buikwand (suprapubisch) of door de urethra2-4 en heeft een constante in- en uitstroom van urine waardoor een zgn. statische blaas ontstaat. Katheter-geassocieerde urineweginfecties (CAUTI) is de meest voorkomende complicatie van alle vormen van katheterisatie.1,3,5,6 De dagelijkse toename van het risico op een urineweginfectie bij gebruik van een verblijfskatheter is ongeveer 5% en de incidentie van een dagelijkse bacteriurie is 3-10%.2,5,6,7

Er wordt gerapporteerd dat intermitterende katheters het risico op infecties verminderen in vergelijking met verblijfskatheters.5,6,8-10 Zo wordt er een reductie van 20% gerapporteerd na slechts kort postoperatief gebruik.11,12

Recent onderzoek suggereert dat infectiepercentages correleren met het voorkomen van multiresistente bacteriën en dat multiresistente bacteriën vaker voorkomen bij gebruikers van verblijfskatheters (suprapubische 3,3% en urethrale 2,6%) dan intermitterende katheters (0,7% ).13 Andere gemelde complicaties van katheterisatie zijn trauma,1-3,14 blokkade van de katheter2,14 en terugkerende blaasstenen,15-18 waarvan de laatste twee voornamelijk bij het gebruik van verblijfskatheters wordt gezien. Er wordt ook gesuggereerd dat verblijfskatheters geassocieerd zijn met blaaskanker.2,19,20 In richtlijnen wordt intermitterende katheterisatie als de eerste en voorkeurskeuze gezien indien dat mogelijk is, zowel voor blaasmanagement op korte als op lange termijn. Het wordt aanbevolen het gebruik en de duur van verblijfskatheters te vermijden of te minimaliseren.5,6,8,10,21-25

De veiligheid van suprapubische plaatsing van een verblijfskatheter staat ter discussie en onlangs is geconcludeerd dat het niet superieur is aan de urethrale route3,4,8,26,27 en alleen mag worden overwogen voor kortdurend gebruik5,22 indien intermitterende katheterisatie geen optie is. Urologische complicaties gerelateerd aan de methode voor blaasmanagement zijn door verschillende auteurs bestudeerd en intermitterende katheterisatie bleek het risico op verslechtering van de bovenste urinewegen te verminderen, een snellere terugkeer naar normale mictie mogelijk te maken, het verblijf in het ziekenhuis na een operatie te verkorten en de mogelijkheid van het herstel van de nieren te verbeteren.7,28-30

Bovendien verkleint het het risico op blaasstenen met ongeveer 20 keer vergeleken met het gebruik van een verblijfskatheter.3,15,16 Bovendien lijkt intermitterende katheterisatie wanneer het geïndiceerd is, de beste praktijk voor blaasmanagement op meer algemene gebieden, zoals vrouwen die bevallen met een ruggenprik31 en als behandeling van postoperatieve urineretentie.32 Het zou ook een van de oplossingen kunnen zijn voor het probleem van het oneigenlijk gebruik van verblijfskatheters dat ergens tussen de 24% en 62% ligt.33

Hoewel men het erover eens is dat intermitterende katheterisatie een betere behandelingsoptie is dan een verblijfskatheter, wordt deze soms toch weggegooid vanwege de perceptie dat het een extra belasting is voor patiënten.34

Het is aangetoond dat intermitterende katheterisatie met succes kan worden geleerd aan een zeer groot deel van de patiënten (84%)34 en een hoge gerapporteerde voorkeur heeft onder gebruikers (97-99%).11,35 Er zijn aanwijzingen dat patiënten die intermitterende katheters gaan gebruiken vooral de voordelen en niet de nadelen ervan zien.

Onderwerpen