Darmspoelen - een oplossing voor obstipatie en fecale incontinentie

Constipatie en ontlastingsincontinentie zijn hinderlijke symptomen van een darmstoornis, die vaak vaker voorkomen dan dat er over gesproken wordt. De behandeling van deze symptomen is complex en conservatieve methoden geven niet altijd verbetering.

Darmspoelen (ook wel TransAnale Irrigatie -TAI genoemd) is een gevestigde therapie voor constipatie en fecale incontinentie bij sommige patiëntengroepen, terwijl het zelden wordt gebruikt bij andere. Dit webinar gaat over darmspoelen als een mogelijke managementoptie voor meer patiënten en over hoe de therapietrouw te verbeteren.

In dit webinar krijgt u:

  • Diepgaand inzicht in constipatie en fecale incontinentie

  • Cases en wetenschappelijk bewijs over de behandeling van constipatie en fecale incontinentie inclusief darmspoelen als therapie.

  • Een goede introductie en praktische gids voor nieuwe gebruikers.

Bekijk het Engelstalige webinar hieronder.

Onderwerpen