The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?
Apply for IIS application

Een onderzoeksvoorstel indienen bij Wellspect HealthCare

Zit u vol met ideeën en heeft u een voorstel voor klinisch onderzoek dat u wilt uitvoeren samen met Wellspect HealthCare, het bedrijf dat al vele jaren ervaring heeft met klinische trials? Geweldig!

Hoe dien ik een onderzoeksvoorstel in bij Wellspect HealthCare?

1. Download het IIS Protocol Synopsis-formulier en vul het in. Schrijf hier op waar uw onderzoeksvoorstel over gaat: beschrijf de manier waarop u het klinisch onderzoek wilt uitvoeren en hoeveel steun u daarbij nodig heeft.

2. Upload uw aanvraag hieronder, zodat deze naar de afdeling Medical Affairs van Wellspect HealthCare wordt verzonden.

Let op! Voorstellen dienen in het Engels te worden ingediend.