The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Onderzoeksvergoedingen

Verpleegkundigen - vergoeding voor onderzoek aanvragen

Bent u als verpleegkundige verantwoordelijk voor het helpen van patiënten met blaas- of darmgerelateerde problemen? Wilt u patiënten over de hele wereld helpen zowel op de korte als de lange termijn?

Zoals u weet, leidt het onderzoek van vandaag tot de klinische praktijk van morgen. Daarom steunt Wellspect evidence-based onderzoek op het gebied van blaas- en darmproblematiek. 

Klinisch bewijs dat door middel van onderzoek wordt gegenereert draagt bij aan het verbreden van de kennis van verpleegkundigen op het gebied van therapien voor blaas- en darmmanagement.

Er zijn veel verschillende therapieën en klinische behandelingen voor blaas- en darmproblemen. Voor de ontwikkeling van best practices zijn klinische studies of scholingsprojecten van de European Association of Urology Nurses (EAUN) en van leden van de European Society for Pediatric Urology Nurses (ESPU-N) van belang, vanwege hun perspectief op zorg, ondersteuning en training.

Wat is het voordeel hiervan voor u als verpleegkundige?

Onderzoek hoeft niet omslachtig te zijn en al uw vrije tijd te kosten, want een groot deel kunt u uitvoeren tijdens uw dagelijkse werkzaamheden als verpleegkundige. Naast financiele ondersteuning kan Wellspect u tevens op weg helpen als u daar behoefte aan heeft. Een vergoeding biedt u de mogelijkheid om uw expertise op het gebied van blaas- en darmmanagement te delen en de patiëntenzorg te verbeteren.

Nurse Study Grants Banner

Onderzoeksvergoeding voor verpleegkundigen

De European Association of Urology Nurses (EAUN) vertegenwoordigt ca. 3.000 verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de urologische zorg. Het is een levendige, dynamische organisatie met het doel om de hoge normen van urologische zorg in Europa de behouden en bevorderen en om de ontwikkeling van urologieverpleegkundigen in alle opzichten te ondersteunen.

Doel van de vergoeding

De vergoeding is bestemd voor onderzoek op het gebied van blaas- en darmmanagement of -disfunctie. Voor het onderzoek kunnen kwalitatieve (bv. gegevensverzameling middels interviews) of kwantitatieve (bv. gevensverzameling door klinische onderzoeken) methodes gebruikt worden. Elk onderzoeksvoorstel dat wij ontvangen zal worden overwogen.

Thema suggesties voor een onderzoek:

 • Algemene blaaskatheterisatie/darmspoelmanagement
 • Intermitterende katheterisatie - Timing/Introductie/Opvolging
 • Scholing over blaaskatheterisatie - voor patiënten of zorgverleners
 • Adherence en compliance to intermitterende katheterisatie/darmspoelen
 • Intermittent catheterization/transanal irrigation and compliance to daily life
 • Handfunctie en intermitterende katheterisatie - aanleren en productvereisten
 • Zelfkatheteriseren vs. geassisteerd katheteriseren - invloed op aanleren en productkeuze
 • Preventie van urineweginfecties - gericht op training en klinische uitvoering

Voormalige winnaars van de EAUN-onderzoeksvergoeding voor verpleegkundigen:

 • 2021 – uitgesteld vanwege de pandemie
 • 2020 – uitgesteld vanwege de pandemie
 • 2019 - Malin Nordin, Sweden: Investigating bowel management pathways for SCI patients in the Nordic countries
 • 2018 - Randi Stensgaard and Line Trine Dalsgaard
 • 2017 – Ericaeli Nade, Tanzania
 • 2016 – Bridget Stroebel, South Africa
 • 2015 – Mandira Baniya, Nepal

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

 1. Meld u hier aan om lid te worden van de EAUN: https://nurses.uroweb.org/nurses/membership/
 2. Vul het aanvraagformulier in op de website of vraag het aan via email en voeg een samenvatting van het project toe. 

De deadline voor aanmelding voor de onderzoeksvergoeding van volgend jaar voorafgaand aan de EAUN meetings is 1 juli 2022. Let op: voorstellen dienen in het Engels te worden ingediend.

 

 

ESPUN Banner

ESPUN vergoedingen

De European Society for Pediatric Urology Nurses (ESPUN)

De filosofie en visie van de ESPUN zijn gericht op het delen van kennis en ervaring tussen verpleegkundigen en ander paramedisch personeel met interesse voor kinderurologie en -continentie, het verhogen van de zorgkwaliteit voor kinderen die aan problemen op deze gebieden lijden, en het ondersteunen van verpleegkundigen in hun beroep en onderzoek.

Doel van de ESPUN onderzoeksvergoeding

De vergoeding is bestemd voor onderzoeken op het gebied van blaas- en/of darmproblemen bij kinderen en jongeren. Blaas- en darmproblemen kunnen los van elkaar worden onderzocht. Er is echter aanvullend onderzoek naar de relaties tussen blaas- en darmproblemen nodig en van belang. Voor het onderzoek kunnen kwalitatieve en kwantitavie methodes worden gebruikt. Elk onderzoeksvoorstel dat wij ontvangen zal worden overwogen.

Voormalige winnaars van de ESPUN onderzoeksvergoeding:

 • 2021 – uitgesteld vanwege de pandemie
 • 2020 - uitgesteld vanwege de pandemie
 • 2019 - Tinne van Aggelpoel, Belgium: Investigating toilet training in healthy toddlers in Belgium
 • 2018 – Anneli Saarikoski: Voiding school as a treatment of children’s functional incontinence – Evaluation and implementation of the intervention

Hoe vraagt u de vergoeding aan?

 1. Meld u hier aan om lid te worden van de ESPUN
 2. Vul het aanvraagformulier in op de website of vraag het aan via email en voeg een samenvatting van het project toe. 

De deadline voor aanmelding is 1 mei 2022 en de winnaar wordt tijdens het aankomende congres bekend gemaakt.

Voor vragen kun je contact opnemen per e-mail. Let op: voorstellen dienen in het Engels te worden ingediend.