Navina ballonkatheter

V: Welke ballongrootte wordt aanbevolen?

A: Een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zal u adviseren over de juiste ballongrootte. Deze moet net groot genoeg zijn om de katheter op zijn plaats te houden en de anale opening af te dichten om lekkage tijdens het darmspoelen te minimaliseren.

Maximaal:

Navina Classic: maximaal 5 keer pompen voor de gewone katheter en maximaal 2 keer pompen voor de kleine katheter.

Navina Smart: maximaal stap 5 voor de gewone katheter en maximaal stap 3 voor de kleine katheter.

V: Waarom wordt de Navina ballonkatheter met Navina Classic opgeblazen met maximaal 5 keer pompen?

A: De maximale grootte van de balloninflatie is gekozen na overleg met professionele deskundigen in de gezondheidszorg, om aan de anatomische behoeften te voldoen en overinflatie van de ballon en het risico op ballonuitbarstingen te voorkomen.

V: Waarom wordt de Navina ballonkatheter small met Navina Classic opgeblazen met maximaal 2 keer pompen?

A: De maximale grootte van de balloninflatie werd geselecteerd na overleg met professionele deskundigen in de gezondheidszorg, om te voldoen aan de anatomische behoeften, veiligheid bij kinderen, en overinflatie van de ballon en het risico op ballonbreuk te voorkomen.

V: Waarom kan ik de Navina ballonkatheter met Navina Smart niet verder opblazen dan stap 5?

De maximale grootte van de balloninflatie werd geselecteerd na overleg met deskundigen in de gezondheidszorg, om aan de anatomische behoeften te voldoen, overinflatie van de ballon en het risico op ballonbreuk te voorkomen.

V: Waarom kan ik de Navina ballonkatheter small met Navina Smart niet verder opblazen dan stap 3?

A: De maximale grootte van de balloninflatie werd geselecteerd na overleg met professionele deskundigen in de gezondheidszorg, om te voldoen aan de anatomische behoeften, veiligheid bij kinderen, overinflatie van de ballon en het risico op ballonbreuk te voorkomen.

V: Kan de grootte van de ballon worden aangepast met de Navina Classic unit?

A: De ballon kan men laten leeglopen door op de zwarte deflatieknop op de besturingseenheid te drukken. De ballon kan ook verder worden opgeblazen, maar mag niet meer worden opgeblazen dan de zorgverlener heeft aanbevolen.

V: Kan de grootte van de ballon worden aangepast met de Navina Smart-unit?

A: De ballon kan leeglopen door op de deflatieknop op de besturingseenheid te drukken. Het kan echter niet worden opgeblazen nadat de spoeling is gestart.

V: Kan de ballon barsten en, zo ja, is deze gevaarlijk?

A: Ja, er is een risico dat de ballon barst en daarom worden het maximale aantal pompen voor Navina Classic en de maximale instellingen voor Navina Smart gedefinieerd per kathetergrootte. Als de ballon barst ondanks het volgen van de aanbevelingen van uw zorgverlener, kan dit zeker ongemakkelijk zijn, hoewel over het algemeen niet gevaarlijk. Er zijn echter een paar gemelde gevallen van patiënten die darmperforaties hebben gehad als gevolg van ballonbreuk. Opgemerkt moet worden dat het risico op darmperforatie 1 op de 500.000 spoelingen of 0,0002% is.¹

V: Wat als de ballon niet opblaast wanneer ik op de knop op de Navina Smart-unit druk?

A: Zorg ervoor dat de Navina Smart-unit is ingeschakeld en dat deze zich in de instillatiemodus bevindt. Dit is de enige modus waarin de ballon kan worden opgeblazen. Zorg ervoor dat de slangen volledig en op de juiste plaats zijn aangesloten, zodat er geen lucht uit lekt. Zorg ervoor dat de slangen niet geblokkeerd of geknikt zijn. Zorg ervoor dat de katheter nog niet eerder is gebruikt. De Navina Smart-unit weigert automatisch gebruikte katheters met een tijdslimiet van 3 uur, om hygiënische en ballonveiligheidsredenen.

V: Waarom kan de inflatie soms stoppen met Navina Smart voordat de ballon zijn ingestelde grootte heeft bereikt?

A: Navina Smart is uitgerust met een automatische veiligheidsstop die wordt geactiveerd wanneer de druk in het rectum als hoog wordt beschouwd. Als gevolg hiervan kan de inflatie stoppen voordat de ballon is opgeblazen tot de ingestelde grootte. Dit zal duidelijk zichtbaar zijn op het display.

V: Wat als ik de katheterballon niet meer kan opblazen wanneer ik op de balloninflatieknop op mijn Navina Smart-besturingseenheid druk?

A: Het kan de maximale ballongrootte hebben bereikt die in de instellingen is geselecteerd. Als er een "<" -teken naast de ballongrootte op het display staat, betekent dit dat u de ballon hebt laten leeglopen, maar niet volledig en vervolgens hebt geprobeerd deze opnieuw op te blazen. Om veiligheidsredenen kan slechts een beperkte hoeveelheid lucht opnieuw worden opgeblazen. Laat de ballon volledig leeglopen totdat het '<'-teken naast de ballon verdwijnt en dan is het mogelijk om hem weer op te blazen tot de maximale instelling.

V: Ik krijg melding over pompstoringen op mijn Navina Smart control unit, wat kan ik doen?

A: Controleer of de luchtuitlaat aan de achterkant van de Navina Smart-besturingseenheid vrij en gedeblokkeerd is. Controleer op vrije stroming in alle slangen. Controleer op verstopping in de verbindingen. Controleer op de juiste montage van de slangen en katheter. Vervang de katheter, slangen en watercontainer en probeer het opnieuw, indien nodig start de Navina Smart-unit opnieuw op en probeer het opnieuw.