Medische kwestie

V: Wat als er een bloeding optreedt?

A: Een kleine hoeveelheid bloeden of smeren van bloed op de conus kan optreden en mag als normaal worden beschouwd. Meer ernstige of aanhoudende rectale bloedingen met of zonder pijn suggereren een mogelijke darmperforatie, die moet worden behandeld als een medisch noodgeval en die onmiddellijke medische aandacht vereist.

V: Wat moet ik doen als ik pijn voel?

A: Als krampen, ongemak of pijn optreden tijdens het indruppelen van het water, pauzeer dan het inbrengen van het water een paar momenten en ga langzamer door zodra het ongemak is verdwenen, zorg er dan voor dat het water warm genoeg is, op lichaamstemperatuur. Als de pijn ernstig of aanhoudend is, stop dan onmiddellijk met de spoeling. Het kan perforatie van de darm zijn die moet worden behandeld als een medisch noodgeval.

V: Wat als ik zweet, hartkloppingen of duizeligheid voel tijdens de spoeling?

A: Als u een dwarslaesie heeft, kan dit een teken zijn van autonome dysreflexie. Instilleer het water langzaam en beperk de tijd op het toilet afhankelijk van de tolerantie. Als de symptomen hinderlijk zijn, zorg er dan voor dat u niet alleen bent bij tijdens het spoelen totdat de symptomen bij elke spoeling zijn verminderd of geminimaliseerd. Als u risico loopt op autonome dysreflexie, moet u medicatie gemakkelijk bij de hand hebben. Als autonome dysreflexie optreedt, stop dan onmiddellijk met de spoeling. Verdere beoordeling en mogelijk andere behandelingen zijn vereist voordat u doorgaat met darmspoelen.

V: Is het risico op darmperforatie hoger naarmate ik langer darmspoel?

A: Nee, het bewijs toont aan dat het risico op darmperforatie niet toeneemt naarmate u langer darmspoelt.