Het evalueren van darmdisfunctie

Darmdisfunctie is omgeven door misvattingen en taboes die de behandeling kunnen verstoren en die ertoe kunnen leiden dat, niet altijd onschadelijke, zelfmedicatie de patiëntenzorg verstoort.

AID0055862

Een objectieve evaluatie van de darmdisfunctie geeft een ​​consistente meting. Het volgen van de ziekteprogressie wordt ermee vergemakkelijkt en patiënten kunnen met elkaar worden vergeleken, hetgeen standaardisatie van behandelingen mogelijk maakt.

Voor een behandeling zoals darmspoelen is het belangrijk om de ​​mate van verbetering, of niet, van de symptomen te kennen. Daarmee kan de patiënt worden aangemoedigd zich aan de behandeling te houden. Er is niet één score die bij iedereen past. Bij de sectie 'Bronnen' hieronder vindt u de (Engelstalige) powerpointpresentatie waarin een overzicht wordt gegeven van verschillende scores die in de wetenschappelijke literatuur worden gebruikt.

Onderwerpen