Langetermijn effectiviteit en veiligheid van darmspoelen bij mensen met multiple sclerose

Dit is een samenvatting van het artikel over de langetermijn effectiviteit en veiligheid van darmspoelen bij mensen met multiple sclerose. Passananti V, Wilton A, Preziosi G, Storrie JB, Emmanuel AV. gepubliceerd in Neurogastroenterol Motil. 2016;28(9):1349-55

94 mensen met multiple sclerose (MS) begonnen met de therapie darmspoelen en werden gemiddeld 40 maanden geobserveerd, minimale behandelduur was 12 maanden 

Alle respondenten ondergingen een gestructureerd interview, klinisch onderzoek, anorectaal fysiologisch onderzoek, beoordeling van de kwaliteit van leven en een darmfunctievragenlijst bij hun eerste bezoek en bij de jaarlijkse follow-upbezoeken. 

Therapietrouw na 3 maanden was 75% en na 6 maanden 63%. Bij het laatste follow-upbezoek was dit 55%. .

Reden voor het staken van de therapie:

  • Behandeling niet prettig (55%)
  • Onvoldoende effect (14%)
  • Bijwerking (9%)
  • Geen follow-up (9%)
  • Knappen ballon (4%)
  • Andere pathologische issues (9%)

Vermindering van de Neurogene DarmDisfunctie (NDD)-score werd waargenomen na darmspoelen (tabel 1). De hoogte van de NDD-score, symptomen van constipatie of ontlastingsincontinentie correleerden niet met de waarschijnlijkheid van onderbreking van de therapie. 

Sensitiviteit in het anale gebied was de enige fysiologische factor die een statistisch significante voorspeller bleek te zijn voor voortzetting van de therapie op lange termijn. Dat wil zeggen dat 10 van de 11 respondenten met verhoogde anale gevoeligheid positief reageerden op darmspoelen. 

Het gebruik van zorgmiddelen werd vergeleken tussen het eerste en laatste bezoek teneinde de kosteneffectiviteit te evalueren (tabel 1). Ook de zelf gerapporteerde bezoeken aan huisartsen, medische specialisten en diëtisten verminderde met respectievelijk 27%, 19% en 55%. 

De kwaliteit van leven werd gemeten met EQ-D5. De EQ-D5 domeinen en de levenskwaliteit namen in de loop van de tijd af, ongeacht of de respondenten darmspoelen toepaste of niet. Er werd een regressiemodel gebruikt om de gegevens te controleren op potentiële beïnvloedende factoren en heterogeniteit. Hieruit bleek dat respondenten die darmspoelen toepasten een marginale toename in nut ondervonden van de behandeling. Dit was echter niet statistisch significant. 

In het tweede deel van de EQ-5D wordt de patiënt gevraagd om de huidige gezondheidstoestand aan te geven op een Visual Analog Scale (VAS) tussen 0-100, van slechtste tot beste gezondheid. Het VAS-instrument toonde aan dat respondenten die darmspoelen toepasten een verbetering van 42% ondervonden, terwijl respondenten die de behandeling hadden gestaakt een achteruitgang van 6% ondervonden. 

Darmspoelen is een effectieve behandeloptie voor mensen met MS met NDD die niet hebben gereageerd op eerstelijnstherapie. Darmspoelen vermindert het gebruik van andere gezondheidszorg, wat kosteneffectief kan zijn. Het generieke EQ-5D instrument is ongevoelig voor de effecten van darmspoelen in de bestudeerde populatie

 

Volgende →

Terug naar MS cursuscatalogus

 

Onderwerpen