The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Wat veroorzaakt een UWI?

CIC reduceert het risico op een UWI in vergelijking met andere blaasmanagementmethoden, zoals bijvoorbeeld een verblijfskatheter. Het risico op het ontwikkelen van een UWI is nog steeds aanwezig omdat bacteriën van buiten het lichaam de blaas kunnen binnendringen via de urinekatheter.

Een UWI ontstaat wanneer bacteriën de kans krijgen te groeien en zich te vermenigvuldigen in de plasbuis of blaas en zo symptomen veroorzaken. Het is belangrijk om het verschil tussen een UWI en een bacteriurie (aanwezigheid van bacteriën in de urine zonder symptomen) te begrijpen.
Er zijn verschillende factoren van invloed op het risico een UWI te ontwikkelen. Eén daarvan is het volledig legen van uw blaas, waardoor de meeste bacteriën met de urine via de katheter zullen worden verwijderd en het risico op groei van bacteriën in de blaas zal afnemen. 

Lees meer over andere factoren in het gedeelte 'Voorkomen van een UWI' in de STOP UWI app.

Causes of UTI woman holding her stomach in pain full width

Het verschil tussen een bacteriurie en een urineweginfectie (UWI). 

Bacteriurie betekent dat er bacteriën in de urine aanwezig zijn zonder bijkomende symptomen van een UrineWegInfectie (UWI), zoals vaak plassen, pijn bij het plassen of koorts. Bacteriurie wordt vaak gezien bij mensen die CIC toepassen. Sommige studies tonen aan dat tot wel 60% van de CIC-gebruikers bacteriurie heeft.

Het wordt aanbevolen om zo min mogelijk gebruik te maken van antibiotica bij personen die CIC toepassen vanwege de potentiële antibioticaresistentie en de bijwerkingen van de antibiotica. Bacteriurie zonder symptomen moet niet worden behandeld met antibiotica, tenzij u zwanger bent of een niertransplantatie heeft ondergaan.

Bacteriuria