Wetenschappelijk overzicht van urineweginfectie (UWI) en hydrofiele katheters

Intermitterende katheterisatie als blaasmanagementmethode kan gepaard gaan met complicaties. De meest ernstige en meest voorkomende is een urineweginfectie (UWI). Hydrofiel gecoate katheters voor eenmalig gebruik verlagen het risico op UWI's en zijn naast gebruiksvriendelijk ook het product van keuze voor mensen die afhankelijk zijn van intermitterende katheterisatie.1 Daarmee dragen hydrofiel gecoate katheters op een kosteneffectieve manier bij aan UWI-preventie.2

Hydrofiel gecoate katheters voor eenmalig gebruik werden in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld om de langetermijn complicaties van intermitterende katheterisatie, die werden veroorzaakt door het hergebruik van niet-gecoate plastic katheters, te voorkomen.

Zoals gerapporteerd door Wyndaele en Maes3 en Perrouin-Verbé et al4 treden de meeste complicaties met betrekking tot intermitterende katheterisatie op na langdurig gebruik én als gevolg van herhaalde schade aan de urethrawand. De complicaties kunnen echter op de lange termijn worden voorkomen door het gebruik van katheters met hydrofiele coating.5,6,7

Er is tegenwoordig veel hoogwaardig bewijs ter ondersteuning van het vermogen van hydrofiele katheters urethratrauma te voorkomen1,8,9,10,11 en het risico op urineweginfecties te verminderen.1,10,12,13,14,15,16,17

Er is bijvoorbeeld een risicoreductie van hematurie tussen 43-48% gerapporteerd.10,18 De risicoreductie zoals gepresenteerd in recente meta-analyses voor UWI die geassocieerd wordt met hydrofiele katheters varieert tussen rapporten en bedraagt tussen de 16 en 64%.10,12,13,14,15 Observationele studies suggereren daarnaast een incidentie van UWI van 40%-60% voor gebruikers van hydrofiele katheters voor eenmalig gebruik vergeleken met 70%-80% voor gebruikers van niet-hydrofiele katheters.6,19 Dit vertaalt zich in een verwachte vermindering van het UWI-risico tussen de 21 en 37% na langdurig gebruik.6

Opgemerkt moet worden dat onderzoeken naar de incidentie van urineweginfecties worden gecompromitteerd door het feit dat verschillende UWI-definities worden gebruikt, verschillende populaties worden bestudeerd (bijv. met een neurogene en niet-neurogene blaas) en verschillende onderzoeksperspectieven worden gebruikt (bijv. observationele enquêtes en gerandomiseerd gecontroleerde onderzoeken). Om vergelijkingen te vergemakkelijken, worden gestandaardiseerde definities van UWI voorgesteld.20,21 Ook is er nog steeds behoefte aan meer onderzoek over de impact van verschillende soorten hydrofiel gecoate katheters en minder vaak voorkomende complicaties die verband houden met intermitterende katheterisatie (bijv. epididymitis en urethrale stricturen).1

Erkend wordt dat het UWI-risico niet het enige belangrijke criterium is in de overweging welke katheter te kiezen voor intermitterende katheterisatie.2,22 Het comfort, de tevredenheid van en het gebruiksgemak voor de patiënt zijn allemaal essentieel om te zorgen voor een langdurige therapietrouw.1,2 Slechte therapietrouw kan de oorzaak zijn van urine- en niercomplicaties11,23 en daarom wordt standaard een geïndividualiseerde katheterkeuze aanbevolen.2,11,12,16,24

Van hydrofiele katheters is bekend dat ze gemakkelijk te gebruiken en comfortabel zijn.8,25 Als gevolg hiervan geven veel gebruikers de voorkeur aan hydrofiele katheters als ze de keuze hebben.1,8,26,27 Katheters die aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van gebruikers lijken ook de kwaliteit van leven voor mensen die afhankelijk zijn van intermitterende katheterisatie te verbeteren.28

Het beschikbare bewijs in het voordeel van hydrofiele katheters, in vergelijking met niet-hydrofiele katheters, vormt de basis voor conclusies over kosteneffectiviteit. Tot nu toe is de kosteneffectiviteit van hydrofiel gecoate katheters vastgesteld in vijf verschillende zorgstelsels, waarbij minder UWI's en een betere kwaliteit van leven is aangetoond tijdens het langdurig gebruik van zulke katheters.14,29-32 Dit maakt dat hydrofiel gecoate katheters een kosten-effectieve bijdrage leveren aan kathetergerelateerde UWI-preventie.2

Onderwerpen