We zijn wat wij eten: synergie tussen het dieet en darmspoelen

Een 48-jarige man met een incomplete tetraplegie, met behoud van neurologisch niveau C4 en AIS graad D, komt naar onze polikliniek omdat hij niet tevreden was met zijn huidige darmmanagement: klysma's en digitale stimulatie - een behandeling die hij niet zelfstandig kon uitvoeren.

We zijn wat we eten

Hij rapporteert ook overmatige gasvorming en obstipatie, met talrijke onsuccesvolle stoelgangen, lange perioden (>1 uur) waarin hij erin slaagt wel te ontlasten. Hij ontkent last te hebben van fecale incontinentie.
Er werd een coloscopie uitgevoerd waarbij geen veranderingen in de darmwand zichtbaar waren. Daardoor kon hij getraind worden in het gebruik van Navina Smart (welke hij zonder hulp kan gebruiken) voor darmspoelen.

Drie weken na het einde van de training komt hij terug naar de polikliniek en rapporteert hij een duidelijke vermindering in onsuccesvolle stoelgangen, maar hij is niet helemaal tevreden en klaagt over aanhoudende gasvorming en de lange (hoewel korter vergeleken met voor het darmspoelen) duur om de stoelgang te voltooien. 

Op basis van deze symptomen werd een uitgebreidere anamnese gedaan, waarbij inadequate eetgewoonten werden blootgelegd: met name suiker en vet werden overmatig geconsumeerd, vaak buiten de hoofdmaaltijden om. In samenwerking met een diëtist wordt er besloten persoonlijke begeleiding te geven om de juiste eetgewoonten in te slijten. 

Bij de daaropvolgende poliklinische controle meldt hij dat hij de gegeven aanwijzingen heeft opgevolgd en nu volledig tevreden is over het darmspoelen: naast een duidelijke vermindering van gasvorming, objectief waarneembaar bij inspectie van de buik, is ook de tijd die nodig is om te ontlasten bijna gehalveerd. 

Hoe werd Navina Smart ingezet?

  • Spoelen om de dag
  • 400 ml per darmspoeling
  • Balloongrootte: 3

Conclusies:

  • Goede voeding speelt een belangrijke rol in het welzijn van mensen met een neurologische darmziekte. 
  • Voordat iemand wordt beschouwd als een non-responder op darmspoelen, moet worden gecontroleerd of hij/zij de juiste eetgewoonten heeft en of indien nodig de therapie is geoptimaliseerd. 

auteur is Dr Gabriele Righi - AOU Careggi, Firenze.

Onderwerpen