Studie met Navina Irrigatie Systemen bij kinderen

Transanal Irrigation in Children: Treatment Success, Quality of Life, Adherence, Patient Experience, and Independence 

Baaleman et al., J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2022 Jun 7 

In dit wetenschappelijke artikel wordt in een gecombineerde retrospectieve en cross-sectionele overzichtsstudie onderzoek gedaan naar chronische idiopathische constipatie bij kinderen waarbij als therapie voor darmspoelen is gekozen.

Wat kan chronische obstipatie bij een kind veroorzaken?

Chronische obstipatie bij kinderen en adolescenten is een veelvoorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door onregelmatige, pijnlijke, harde ontlasting en kan gepaard gaan met ontlastingsincontinentie en buikpijn. Als er geen organische oorzaak kan worden gevonden voor de ontlastingsstoornis is de diagnose functionele obstipatie, wat in ongeveer 95% van de gevallen het geval is. Organische oorzaken van obstipatie kunnen de ziekte van Hirschsprung of neurogene darmstoornissen (NBD), zoals Spina Bifida zijn.

 

Hoe behandel je een kind met chronische obstipatie?

De behandeling van obstipatie bij kinderen begint meestal met demystificatie, educatie, zindelijkheidstraining en behandeling met laxeermiddelen. Als dit darmzorgprotocol faalt, wordt een minimaal invasieve behandeling, zoals darmspoelen, aanbevolen om de ontlastingsstoornis te verbeteren. Darmspoelen houdt in dat een bepaalde hoeveelheid water wordt gebruikt om het rectum en het onderste deel van de dikke darm te irrigeren met een darmspoelsysteem. Om darmspoelen te vergemakkelijken, zijn er verschillende transanale irrigatiesystemen ontwikkeld, waaronder een elektronisch systeem. In dit onderzoek werd het gebruik van twee Navina irrigatie systemen onderzocht.  

 

Eerdere gastro-enterologische studies naar darmspoelen als behandeling voor darmfunctiestoornissen hebben hoge succespercentages laten zien, zowel wat betreft klinische uitkomsten als verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL) bij gebruik van darmspoelen voor functionele obstipatie bij kinderen. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de eerdere rapporten en laten zien dat mediaan 3 jaar na aanvang 73% nog steeds een van de Navina darmspoelsystemen gebruikte en dat het behandelsucces significant verbeterde ten opzichte van de uitgangswaarde bij 1-maands en 6-maands follow-up. De verbetering hield aan bij cross-sectionele follow-up. De auteurs concluderen dat darmspoelen met beide Navina darmspoelsystemen een effectieve behandeling is voor darmfunctiestoornissen bij kinderen met obstipatie. 

 

Hoe controleer je ontlastingsincontinentie?

Fecale incontinentie gaat vaak gepaard met chronische constipatie bij kinderen en de behandeling van fecale incontinentie is vergelijkbaar met de behandeling van chronische constipatie. De resultaten van dit onderzoek bij het gebruik van de Navina irrigatiesystemen toonden een vermindering van de wekelijkse fecale incontinentie ten opzichte van de uitgangswaarde bij een follow-up van 1 maand en de verbetering hield aan bij de cross-sectionele follow-up.

Hoe help je een kind met chronische obstipatie?

De kwaliteit van leven wordt beïnvloed bij kinderen met obstipatie en over het algemeen rapporteren de kinderen in dit onderzoek vergelijkbare verbeteringen in de kwaliteit van leven zoals gemeten met PedsQL-scores, of zelfs iets hogere PedsQL- GI-scores, vergeleken met andere onderzoeken bij kinderen met functionele obstipatie. Om te weten te komen hoe tevreden de kinderen waren over het gebruik van de Navina darmspoelsystemen werd de Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication gebruikt. De kinderen waren zeer tevreden (72%) of enigszins tevreden (28%), dit verschilde niet significant tussen Navina Classic en Navina Smart. 

Nieuw in dit wetenschappelijk onderzoek is dat factoren zoals onafhankelijkheid, ervaringen en empowerment van de patiënt ook werden onderzocht. De meerderheid van de kinderen (61%) rapporteerde dat sinds het gebruik van de Navina darmspoelsystemen hun onafhankelijkheid was toegenomen. Het gebruik werd door 94% van de kinderen als gemakkelijk of zeer gemakkelijk beschouwd. De empowerment van de patiënt werd gemeten met de Gothenburg Young Persons Empowerment Scale (GYPES) en liet vergelijkbare niveaus zien als bij kinderen met andere chronische aandoeningen. Meer dan de helft van de kinderen vond het gebruik van darmspoelen echter belastend en het meest belastend was de tijd die het kostte. 

Is darmspoelen veilig te gebruiken bij kinderen?

In deze klinische studie waren bijwerkingen zeldzaam en de meest gerapporteerde was buikpijn tijdens de procedure.

Concluderend kan worden gesteld dat darmspoelen met de Navina irrigatiesystemen een effectieve behandeling is voor kinderen met constipatie of fecale incontinentie en gepaard gaat met relatief hoge HRQoL-niveaus. Er werd een toename in onafhankelijkheid gerapporteerd sinds het gebruik ervan en de waargenomen effectiviteit was hoog. Hoewel de procedure als tijdrovend en onhandig kan worden ervaren, stellen de auteurs dat darmspoelen moet worden overwogen als behandelingsoptie voor kinderen met constipatie die niet reageren op conventionele medische behandeling voordat een meer invasieve chirurgische behandeling wordt gestart. 

Onderwerpen