Lagere urinewegsymptomen (LUTS) - webinar

In dit (Engelstalige) webinar zal Helen Greenham, gespecialiseerd verpleegkundige in continentiezorg, Birmingham Community Trust in Engeland, de lagere urinewegsymptomen bij mannen en vrouwen bespreken.

U hoort over:

  • De verschillende symptomen van LUTS
  • De effecten van LUTS bij mannen en vrouwen
  • Het management en de behandeling van LUTS

Onderwerpen