Darmspoelen voor mensen met het cauda equina syndroom

key:article.publicationhighlight Ethans et al., J Ruggenmerggeneeskunde, 2022

Ethans et al voerden deze kleine studie uit om de werkzaamheid van darmspoelen bij mensen met het cauda equina syndroom (CES) te evalueren. Zij includeerden 12 personen met CES die darmspoelen gedurende 10 weken gebruikten en evalueerden veranderingen in de darmfunctie met behulp van de neurogene darmdisfunctie (NDD)-score.

Wat is het cauda-equinasyndroom?

Het cauda equina syndroom (CES) is een dwarslaesie onder de conus medullaris, meestal in de lumbale wervelkolom (L1-L5), waarbij een bundel zenuwen, de cauda equina, wordt samengedrukt of beschadigd. Dit resulteert meestal in darmdisfunctie door een verkeerde zenuwaansturing van de lagere motorneuronen, of areflexische darm, gekenmerkt door: 

 • verlies van peristaltiek waardoor de transittijd van de dikke darm wordt verlengd
 • verlies van reflexactiviteit die slappe anale sluitspieren veroorzaakt

Daarom zijn de symptomen die horen bij het cauda equina syndroom constipatie, of zelfs ernstige fecale impactie, en fecale incontinentie. Symptomen van constipatie en fecale incontinentie kunnen op hun beurt leiden tot extra gezondheidsproblemen, zoals infectie van reeds bestaande decubitus of urineweginfecties. 

Vroege symptomen van het cauda equina syndroom zijn onder meer pijn die uitstraalt naar de benen (vaak verkeerd gediagnosticeerd als ischias) en blaas- en darmdisfunctie.

Behandeling van het Cauda-equinasyndroom

Een van de hoogste prioriteiten voor mensen met een dwarslaesie onder de conus medullaris is het verbeteren van de darmfunctie. In richtlijnen voor darmdisfunctie bij CES is het doel redelijk stevige ontlasting te bereiken en vervolgens het rectum te stimuleren door handmatige evacuatie en Valsalva-manoeuvres. Deze behandeling werkt echter slecht bij mensen met CES. In de hier samengevatte studie gebruikten bij aanvang van de studie alle deelnemers digitale stimulatie en handmatige evacuatie, de meeste in combinatie met zetpillen, laxeermiddelen of een vorm van ontlastingsverzachter. 

Darmspoelen is een darmbehandelingsmethode waarbij water in het onderste deel van de dikke darm wordt ingebracht via een rectale katheter. Het ingebrachte water zal de peristaltiek van de dikke darm stimuleren en de ontlasting iets verzachten. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat darmspoelen de symptomen van constipatie en fecale incontinentie verbetert. Daarnaast werd aangetoond dat het een kosteneffectieve behandelingsoptie voor neurogene darmdisfunctie is. De studie van Ethans et al is de eerste die resultaten publiceert over het gebruik van darmspoelen bij personen met CES die meestal een slappe anale sluitspier hebben met geen of weinig spiertonus. 

Darmspoelen als behandeling van darmdisfunctie bij het cauda equina syndroom 

Bij de deelnemers aan de studie faalde de standaard darmbehandeling. Volgens de richtlijnen van Paralyzed Veterans of America (PVA) besteedden ze dagelijks of om de dag 30 minuten of meer aan darmmanagement en hadden minstens een keer per maand een of meerdere episodes van fecale incontinentie. Na het eerste bezoek aan de kliniek toonde de evaluatie van darmdisfunctie aan dat:

 • De gemiddelde NBD-score ernstig was: 17,9 (0-6 zeer licht, 7-9 licht, 10-13 matig en 14+ ernstige darmdisfunctie)
 • De gemiddelde constipatiescore in Cleveland 18,2 was (een score boven de 15 wordt beschouwd als constipatie)
 • De St. Marks incontinentiescore 15,1 was (≥9 duidt op significante incontinentie)

Voor elke deelnemer was het belangrijkste doel de uitkomstmaten verkregen bij het eerste bezoek te vergelijken met de uitkomstmaten na 10 weken darmspoelen te hebben toegepast. De deelnemers kregen instructies in het gebruik van darmspoelen. De eerste twee weken moest er dagelijks gespoeld worden met 500-1000 ml water. Na die 2 weken kon naar behoefte gekozen worden om door te gaan met om de dag spoelen of dagelijkse te blijven spoelen. Tijdens de proef mocht de inname van medicatie niet veranderd worden. De deelnemers werden elke week opgevolgd om de voortgang te controleren. Na 10 weken darmspoelen toonde de evaluatie van darmdisfunctie aan dat: 

 • De gemiddelde NBD-score gering was: 7,8 (0-6 zeer gering, 7-9 gering, 10-13 matig en 14+ ernstige darmdisfunctie) 
 • De gemiddelde Cleveland-constipatiescore in Cleveland 12,4 was (een score boven de 15 wordt beschouwd als constipatie) 
 • De St. Marks incontinentiescore 11,3 was (≥9 duidt op significante incontinentie)

Alle uitkomstmaten toonden een klinisch relevante en statistisch significante verbetering van de darmfunctie aan. Er waren 2 deelnemers die het onderzoek niet afmaakten vanwege problemen met de therapie. De ene had lekkage na het darmspoelen en de andere had problemen met het gebruik van het systeem. Sommige deelnemers die het onderzoek voltooiden hadden moeite om tijdens het darmspoelen de ballonkatheter op zijn plaats te houden, vanwege weinig of geen sluitspierfunctie. Ze slaagden er echter in om de katheter met één hand op zijn plaats te houden en met de andere hand de procedure uit te voeren. Er werd geen ernstige bijwerking gemeld. Krampen die als bijwerking werden gemeld werden opgelost door het langzamere laten inlopen van het water.

Leven met het cauda equinasyndroom

Leven met het cauda-equinasyndroom en darmdisfunctie hebben vaak een negatieve invloed op het sociale leven van het individu en de deelname aan de gemeenschap. Het gebruik van TAI verbeterde de darmfunctie van de deelnemers aan het onderzoek en om de impact op hun kwaliteit van leven te zien, werden de volgende maatregelen geëvalueerd:

Leven met het cauda equina syndroom en darmdisfunctie heeft vaak een negatieve invloed op het sociale leven van het individu en op deelname in de gemeenschap. Het gebruik van darmspoelen verbeterde de darmfunctie van de deelnemers aan het onderzoek. Om de impact op de kwaliteit van leven te meten, werden de volgende uitkomstmaten geëvalueerd: 

 • de Quality of Life (QOL)-score met een maximum van 52 - hogere score betekent een betere kwaliteit van leven  
 • Gemiddeld bij baseline: 25,1 
 • Gemiddeld na 10 weken toepassen van darmspoelen: 35,6 
 • Algehele zelfbeoordeling op een schaal van 0-10 (hoe hoger hoe beter):  
 • De beoordeling van de darmfunctie werd gemiddeld bij aanvang gescoord op 2,2, na 10 weken op 5,2 
 • De tevredenheid over de darmfunctie werd bij aanvang gemiddeld gescoord op 1,6, na 10 weken op 5,4 
 • De invloed van de darmfunctie op de dagelijkse activiteiten werd bij aanvang gemiddeld gescoord op 2,9, na 10 weken op 6,5 

Na het 10 weken toepassen van darmspoelen verbeterde de uitkomstmaten aanzienlijk. Dit ondersteunt het gebruik van darmspoelen bij deze patiëntenpopulatie. De auteurs concluderen dat deze niet-farmacologische darmbehandeling veilig en effectief is en het potentieel heeft om de kwaliteit van leven van patiënten met CES en neurogene darmdisfunctie te verbeteren.

Onderwerpen