The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Anderen over uw kind informeren

Er zullen natuurlijk mensen zijn die zich afvragen hoe het is om de ouder te zijn van een kind dat problemen heeft met het legen van de blaas. Sommigen zullen u ernaar vragen, terwijl anderen het zich in stilte afvragen. Hoeveel moet u als ouder precies vertellen en wat moet u vertellen?

Het is uiteindelijk aan u om te bepalen wat u wel en niet wilt vertellen. Ook kleine kinderen hebben recht op integriteit, privacy en respect. Soms zult u echter toch uitleg moeten geven, met name in het geval van mensen die betrokken zullen zijn bij de katheterisatie.

Parents explain needs of their children full width image

Vriendjes van uw kind

Kleine kinderen kunnen soms vragen stellen die heel direct zijn en om duidelijke antwoorden vragen. Als u tips en advies nodig heeft, kunt u voor hulp terecht bij ons speciale materiaal voor kinderen (klik om te downloaden). Naarmate uw kind ouder wordt, kan katheterisatie vaak een gevoeliger onderwerp worden. Laat uw kind zelf bepalen wat hij of zij wel of niet aan vrienden en klasgenoten wil vertellen.

Familie, vrienden en andere mensen

De onderstaande brochures kunnen ook van pas komen als u familie, vrienden of andere mensen over zelfkatheterisatie wilt vertellen. De brochure beschrijft de oorzaken van problemen aan de urinewegen en hoe deze problemen het dagelijks leven van een kind beïnvloeden. Wanneer u iemand op de hoogte stelt die een katheter bij uw kind zal gaan inbrengen, dient u deze persoon ook een exemplaar te geven van de instructies voor uitvoering van katheterisatie.

Zorgverleners

Wanneer u en uw kind bij de dokter komen, kan het verstandig zijn te melden dat uw kind LoFric gebruikt, met name als uw kind een urinemonster moet afgeven. De verhoogde concentratie van bacteriën in de urine, die normaal is voor mensen die CIC toepassen, zou anders kunnen worden aangezien als symptoom van een urineweginfectie, waar vervolgens onterecht een behandeling voor zou worden ingezet. Ook is het mogelijk dat zorgverleners beschikken over minder actuele informatie over katheterisatie dan u en uw kind. Als uw kind in het ziekenhuis wordt opgenomen en geen zelfkatheterisatie kan toepassen, dient u het ziekenhuispersoneel te informeren zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de blaas regelmatig wordt geleegd.