The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Een Echt
Verschil.
Nu.
& Voor De Toekomst.

Wij willen de weg wijzen naar echte duurzaamheid.

Wij ontwikkelen innovatieve oplossingen voor continentiezorg die het leven van mensen veranderen. Wij zetten ons ervoor in onze gebruikers te inspireren om zelfvertrouwen en onafhankelijkheid op te bouwen, evenals een goede mate van gezondheid en welzijn. Wij zetten al bijna 40 jaar de toon in onze branche met onze productmerken LoFric® en Navina™. Wij maken betrouwbare en gebruiksvriendelijke producten voor blaas- en darmmanagement met zo weinig mogelijk impact op het milieu.

Vol passie streven wij ernaar om klimaatneutraal te worden en wij werken nauw samen met gebruikers en professionele zorgverleners die ons voortdurend inspireren om onze producten en diensten nu en in de toekomst op een duurzame manier te verbeteren.

Bij Wellspect omarmen wij duurzaamheid en willen wij binnen onze industrie de weg wijzen naar echte duurzaamheid.

Our Sustainability Report for 2021


Read more in our Sustainability Report 2020 PDF

Onze strategie voor een duurzame toekomst

Wij zetten ons in voor het leveren van producten die de gebruiker in staat stellen een onafhankelijk en waardig leven te leiden, met een minimale impact op het milieu en met respect voor mensenrechten en sociale behoeften. Onze aandachtspunten en de belangrijkste ambities van de duurzaamheidsstrategie:

 • Een goede gezondheid en een goed welzijn - Meer mensen in staat stellen om onafhankelijk te worden, zelfvertrouwen te krijgen en hen de mogelijkheden te bieden om een volwaardig leven te kunnen leiden
 • Een veilige, betrokken en inspirerende werkplek - Wij zullen fijne werkplekken bieden die het welzijn, het saamhorigheidsgevoel en een duurzaam werkklimaat voor onze werknemers bevorderen
 • Een kleinere ecologische voetafdruk - Er mag geen compromis worden gesloten tussen de kwaliteit van het product en het behoud van het milieu

Ons Duurzaamheidsrapport van 2021

In 2021 hebben wij onze inspanningen opgevoerd om klimaatneutraal te worden. 

Als verantwoordelijke burgers en als een bedrijf met visies en ambities moeten wij ons voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties, nieuwe hulpmiddelen vinden en - bovenal - nooit het vertrouwen verliezen in ons vermogen om met nieuwe oplossingen te komen. Nu de Corona-pandemie achter ons ligt, richten we onze aandacht op het integreren van duurzaamheid als een integraal onderdeel van onze manier van werken - we noemen dit "Het Nieuwe Normaal". Een voorbeeld daarvan manifesteerde zich in 2021: De omschakeling van ons coatingsproces in Mölndal voor ons LoFric-assortiment, resulterend in een drastische vermindering van het chemicaliën- en waterverbruik. Het was een enorme onderneming, maar onze eigen technologie stelt nu een nieuwe norm in onze sector.  

Dit soort innovaties laten zien dat Wellspect de daad bij het woord voegt. Duurzaamheid staat op onze dagelijkse agenda, net als de veiligheid en de gezondheid van onze gebruikers. Het is onderdeel van onze top-strategie en moet doordringen in alles wat wij doen, op elk niveau. Daarom hebben wij in 2021 voor alle medewerkers een cursus verzorgd over duurzaamheid en wat het betekent in ons dagelijks werk.

In 2021 hebben wij tevens een ambitieus plan ontworpen om echt duurzaam te worden. Daarin hebben wij de doelen van Wellspect gedefinieerd in overeenstemming met het Science Based Target-initiatief, om te voldoen aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. Ik ben trots op wat wij tot nu toe hebben bereikt en kijk uit naar de nog duurzamere oplossingen die we zullen gaan ontwikkelen voor de toekomst.

Lees meer over onze voortgang om klimaatneutraal te worden in ons Duurzaamheidsrapport van 2021.

Svenn Poulsen, 
Group Vice President,
Wellspect HealthCare

 
Sven Poulsen Sustainability 2021 Report

Het prestatieoverzicht 2021 uitgelicht

 1. Exclusief vrijwillege terugroepacties
 2. Productielocaties in Kazan en Mölndal
 3. Berekend als percentage van katheters gemaakt met het nieuwe coatingsproces op jaarbasis
 4. Afval wordt gedefinieerd in overeenstemming met lokale wettelijke definities
 5. Productielocaties in Kazan en Mölndal
Wellspect 2021 Sustainability Good Health Banner

Een goede gezondheid en een goed welzijn

Meer mensen met blaas- en darmstoornissen in staat stellen om onafhankelijk te worden en een plezierig, volwaardig leven te leiden door innovatieve oplossingen voor incontinentiezorg. Het bieden van gemakkelijk uit te leggen en te leren producten, toegewijde ondersteuning en opleiding tot zorgverleners.

Voorbeelden van onze hoofdactiviteiten:

Een goede gezondheid en een goed welzijn

 • Onze geografische markt uitbreiden en meer mensen een goede gezondheid en een goed welzijn bieden
 • Producten voor opkomende markten ontwikkelen
 • Kennis over blaas- en darmmanagement via sociale media, blogs en artikelen delen
 • Streven naar nul terugroepacties

Betrokkenheid van de gemeenschap

 • Een Corporate Social Responsibility (CSR) profiel opstellen om trots op te zijn en dat als inspiratiebron kan dienen
 • De Internationale Rolstoelbasketbalfederatie blijven sponsoren
 • Mensen met verschillende achtergronden en capaciteiten blijven aannemen

 

Het volgende draagt bij aan de VN-doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling:

Ons doel is om elke dag een echt verschil te maken. Met behulp van onze producten kunnen onze gebruikers een vrijer, onafhankelijker leven leiden. Onze producten dragen bij aan een goede gezondheid en een goed welzijn, terwijl ze ook hoge eisen hebben voor kwaliteit en de veiligheid van patiënten.

Een goede gezondheid en een goed welzijn

Degenen die onze diensten nodig hebben, zijn vaak getroffen door neurogene aandoeningen, zoals ruggenmergletsel, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of spina bifida. Daarnaast bieden wij ook oplossingen en hulp voor mensen met functiestoornissen, zoals prostaatproblemen of vrouwen die letsel hebben opgelopen na de bevalling. Veel getroffenen hebben het gevoel dat hun symptomen hun dagelijks leven beperken en dat het stigma rond het onderwerp het moeilijk maakt om hulp te vragen.

Het doel van Wellspect is dat meer mensen over de hele wereld toegang krijgen tot onze oplossingen. Wij breiden voortdurend uit naar nieuwe markten en gebruiken verschillende wereldwijde communicatiekanalen om het bewustzijn te vergroten en mensen te informeren over onze producten en diensten. Wij hebben ACCT (Advancing Continence Care Together) opgericht, een wereldwijd forum dat professionals uit de wetenschap, de industrie en de gezondheidszorg samenbrengt met als doel het delen, communiceren en bespreken hoe de zorg voor blaas- en darmcontinentie het beste kan worden bevorderd ten behoeve van gebruikers over de hele wereld.

     LEES HIER MEER OVER ACCT    

Als onderdeel van ons doel om bij te dragen aan een goede gezondheid en een goed welzijn, nemen wij regelmatig deel aan allerlei activiteiten om onze boodschap uit te dragen. Wij onderhouden drie blogs waarin wij wetenschappelijke informatie en gebruikersverhalen delen. Wij geven opleidingen via onze verkooporganisatie en wij nemen deel aan interviews en krantenartikelen, met als doel het publiek te informeren over blaas- en darmproblemen en de oplossingen om daarmee het stigma van die problemen te helpen doorbreken, zodat er gemakkelijker over kan worden gesproken.

Betrokkenheid bij de gemeenschap 

Een ander aspect van ons werk voor een betere gezondheid en een beter welzijn zijn onze sponsoring en partnerschappen. Wij sponsoren in veel landen verschillende sportevenementen, zoals rolstoelrugby en rolstoelbasketbal. Wij ondersteunen ook door naar hun wedstrijden te kijken, ervaringen te delen en onze producten te demonstreren. Bovendien verwelkomen wij leden van de teams om deel te nemen aan onze ontwikkelingsprojecten wanneer feedback van gebruikers nodig is.

Wellspect ondersteunt:

 

Wellspect supports International Wheelchair Basketball Federation
Wellspect 2021 Sustainability Safe Workplace Banner

Een veilige, betrokken en inspirerende werkplek

Er voor zorgen dat Wellspect een gewilde werkplek en aantrekkelijke zakenpartner is. Wij willen een inspirerende en uitdagende partner zijn. Een inspirerende en uitdagende partner die leidt tot betere werkomstandigheden in de hele waardeketen.

Voorbeelden van de hoofdactiviteiten

Een veilige en duurzame werkplek 

 • Implementeren van een uitgebreid veiligheidsprogramma binnen de productiefaciliteiten met als doel om blijvend te komen tot nul registreerbare ongevallen
 • Opstellen van globale doelstellingen voor milieu, gezondheid en veiligheid (EHS)
 • Implementeren van programma's voor gezondheidsbevordering
 • Geven van trainingen in duurzaamheid en onze gedragscode
 • Onze mensen de kracht geven om hun volledige potentieel te bereiken
 • Integreren van onze cultuur in onze mensgerichte processen
 • Verbeteren van de virtuele en digitale training voor medewerkers en leidinggevenden

Duurzaam inkopen

 • Alle leveranciers betrekken bij onze duurzame toeleveringsketenprocedures
 • Onze belangrijkste leveranciers aanmoedigen om onze waarden en ambities na te leven
 • Ervoor zorgen dat leveranciers onze gedragscode voor zakenpartners ondertekenen en hun risico's onder controle houden
 • Cruciale leveranciers benaderen en controleren wanneer nodig

Het volgende draagt bij aan de VN-doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling:

Een veilige en duurzame werkplek

Wij zijn ervan overtuigd dat een sfeer die motiveert en inspireert, en waarin wij elkaar kunnen uitdagen en nieuwe ideeën kunnen verkennen, cruciaal is voor het ontwikkelen van innovaties. Als bedrijf nemen wij de verantwoordelijkheid en investeren wij in veiligheid, opleiding en welzijn voor onze medewerkers. Wij geven om elkaar en gaan onze uitdagingen met vreugde en wederzijds respect aan.

Veiligheid op de werkplek heeft onze hoogste prioriteit en is elke dag een belangrijk aandachtspunt. Wij evalueren regelmatig gegevens uit onder meer risicoanalyses, EHS (milieu, gezondheid en veiligheid) -ronden en ongevallen- en incidentrapporten om ervoor te zorgen dat onze werkplek zo veilig mogelijk is voor onze medewerkers. Daarnaast volgen alle nieuwe managers trainingen op het gebied van duurzaamheid en werkomgeving, vinden er regelmatig veiligheidsronden plaats en worden risicobeoordelingen uitgevoerd bij veranderingen in onze activiteiten (bedrijfsvoering, gebouwen, apparatuur of werkmethoden).

Wij geloven dat een aantrekkelijke en duurzame werkplek een voorwaarde is voor financiële groei. Fysieke veiligheid is een prioriteit voor ons, evenals de sociale werkomgeving en dus het individuele welzijn. Als bedrijf hebben wij een scala aan activiteiten om dit te promoten, zoals het dagelijks tellen van het aantal stappen, gesubsidieerde massages en zorgtoeslagen (in landen waar dat mogelijk is).

Duurzaam inkopen

Een belangrijk onderdeel van ons duurzaamheidswerk is ervoor te zorgen dat wij volledige controle hebben over onze toeleveringsketens. Wij eisen dat onze leveranciers onze waarden en voorwaarden delen, zoals beschreven in onze gedragscode voor zakenpartners, die behalve de toepasselijke wetgeving ook eisen op het gebied van mensenrechten, sociale omstandigheden, werkomgeving, duurzaamheid en anticorruptie omvat.

Samenwerken met onze leveranciers en het hebben van een open dialoog vinden wij belangrijk. Alleen dan kunnen wij echt een verschil maken en geloofwaardig en transparant zijn in onze hele waardeketen.

Wellspect 2021 Sustainability Reduced Footprint Banner

Een kleinere ecologische voetafdruk

Wij werken actief aan het verminderen van onze impact op het milieu - zowel voor onze activiteiten als voor onze producten. Dit omvat onze CO2-voetafdruk, het gebruik van chemicaliën, waterverbruik, energieverbruik, papiergebruik en afval op de stortplaats.

Voorbeelden van de hoofdactiviteiten

CO2-voetafdruk

 • Een klimaatneutrale routekaart ontwikkelen en doelen, strategieën en acties vaststellen
 • Energie-efficiëntie verbeteren
 • Een klimaatneutraal transport van/naar de productiefaciliteit invoeren
 • Bij de productie zoveel mogelijk hernieuwbare energie waaronder zelf opgewekte energie gebruiken
 • Milieuoverwegingen in de eisen van klanten voor producten aanmoedigen

Chemicaliën

 • Kernproductieprocessen optimaliseren
 • Het gebruik van ethyleenoxide verminderen
 • Het gebruik van DEHP (een weekmaker op ftalaatbasis) gefaseerd afbouwen en bij voorkeur geen PVC meer gebruiken

Natuurlijke hulpbronnen

 • Hulpbronnen verminderen, hergebruiken en recyclen
 • De productie optimaliseren en de hoeveelheid afval tot een minimum beperken
 • FSC-gecertificeerd papier gebruiken

Het volgende draagt bij aan de VN-doelstellingen voor een duurzame ontwikkeling:

CO2-voetafdruk

Wij streven ernaar om de klimaatvoetafdruk zo veel mogelijk te verkleinen en erkennen de leidende rol van het Climate Panel van de VN bij het begrijpen van de wetenschap en het evalueren van het effect van klimaatverandering. Wij willen dat onze klanten, die afhankelijk zijn van onze producten, weten dat wij er alles aan doen om de klimaatvoetafdruk die het gevolg is van deze producten, te verkleinen. Wij blijven echter nederig voor het feit dat deze taak een grote uitdaging is.

Ons doel is om klimaatneutraal te worden. Wij brengen de volledige uitstoot van koolstofdioxide in kaart, zowel uit directe als indirecte bronnen, en door geplande praktische maatregelen willen wij onze klimaatimpact geleidelijk aan verminderen. De productie en behandeling van onze producten leveren de grootste bijdrage aan onze klimaatimpact van vandaag de dag. Door gedetailleerde levenscyclusanalyses uit te voeren, kunnen wij achterhalen waar de grootste problemen liggen en werken wij aan manieren om dit te verbeteren.

Chemicaliën

Wij zijn sterk gefocust op het verminderen van de hoeveelheid oplosmiddelen die bij onze productie worden gebruikt en werken actief aan het vervangen van chemicaliën door milieuvriendelijkere alternatieven. Wij hebben een strikt beleid voor het beheer van chemicaliën op onze productielocaties..

Natuurlijke hulpbronnen

Wij zijn voortdurend gefocust op het gebruik van minder materialen, meer recyclebare materialen en in de toekomst geen volledig nieuwe materialen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Wij streven naar een efficiënt gebruik van hulpbronnen door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen tot een minimum te beperken, het energieverbruik terug te dringen en alle restmaterialen te recyclen. Waar mogelijk proberen wij zo weinig mogelijk afval te produceren.

Wij gebruiken levenscyclusanalyses voor onze producten om prioriteit te geven aan de juiste activiteiten en om de impact op het milieu te verminderen. Door gerichte inspanningen en met behulp van digitale technologieën hebben wij de hoeveelheid afval in onze productie aanzienlijk kunnen verminderen.

Een groener katheteroppervlak dat meer in balans is met de natuur.

Een belangrijk onderdeel van ons voortdurende inzet om de milieu-impact van onze producten en processen te verminderen, was de implementatie van een nieuw coatingproces voor LoFric.

Als u geïnteresseerd bent in de levenscyclusanalyse van LoFric, neem dan contact op met uw area manager.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identificeren van mogelijke productverbetering door middel van LCA

Bij Wellspect gebruiken wij levenscyclusanalyses (LCA) om er achter te komen welke factoren in het productieproces van onze producten de meeste impact hebben op het milieu. Op deze manier kunnen wij identificeren waar de grootste problemen liggen en aan verbeteringen werken.

Binnen het LCA proces wordt gekeken naar alle aspecten van het productieproces, van de inkoop van grondstoffen en de productie tot de distributie en uiteindelijk het einde van de levensduur.

POBE - het beste materiaal voor katheters dat er beschikbaar is

Door een levenscyclusanalyse uit 1990 zijn wij gaan streven naar een pvc-vrij assortiment. Sinds 2009 wordt POBE (Polyfin Based Elastomer) gebruikt als materiaal voor de LoFric katheters.

Het POBE materiaal bevat geen pvc of weekmakers en combineert zeer goede fysische eigenschappen met uitzonderlijk goede milieuprestaties.

POBE bestaat uit koolstof en waterstof en het materiaal heeft een lage impact op het milieu. Bijvoorbeeld 33% lagere milieubelasting bij katheters van POBE in vergelijking met katheters van polyurethaan*. 

Sustainability Banner LoFric