The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Een Echt
Verschil.
Nu.
& Voor De Toekomst.

Mijn gedachten over duurzaamheid – balans, respect en ecologische voetafdruk

Svenn Poulsen, Group Vice President Wellspect HealthCare en Chairman of the Board of Directors voor Dentsply IH AB.

Als ik aan duurzaamheid denk dan komen er drie kernbegrippen bij mij naar boven: balans, respect en ecologische voetafdruk.

Balans is belangrijk – voor zowel het individu en de werknemer als voor een bedrijf. Ik ben er van overtuigd dat het in balans brengen van de impact op de natuur, met behoud van sociale en economische duurzaamheid, een goede basis vormt voor het slagen van een bedrijf.

Onze verantwoordelijkheid als bedrijf is groter dan het bedrijf zelf. Het gaat om respect voor de huidige generaties, maar ook voor generaties die ons voorgingen en die van de toekomst. Wij moeten altijd onthouden dat wij hier niet alleen in staan.

Wij streven ernaar om een werkplek te zijn die wordt geassocieerd met attente, positieve en vriendelijke mensen. Onze ambitie bij het produceren van nieuwe producten is om een echt verschil te maken voor de gebruiker, terwijl wij onze ecologische voetafdruk verkleinen tegen betaalbare kosten. Dit is en blijft onze grootste uitdaging binnen het duurzaamheidsproject.

 
Wellspect Sustainability Banner

Belangrijke gebeurtenissen

Meer aandacht voor duurzaamheid

Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect van ons bedrijf. In 2019 heeft Wellspect hier intensief aan gewerkt door een nieuw duurzaamheidsmodel te ontwikkelen en een aantal activiteiten uit te voeren op ons hoofdkantoor en onze productielocatie Mölndal. Dit werk wordt in 2020 voortgezet om het duurzame aspect te integreren in alles wat wij doen; processen, besluitvorming, follow-up, hulpmiddelen en systemen, training etc. Wij zullen ook onze productielocatie in Kazan bij deze werkzaamheden betrekken, evenals onze dochterondernemingen in andere landen.

Voorbereiden op een groenere LoFric: productielocatie Mölndal heeft het coatingsproces aangepast waardoor het mogelijk is om oplosmiddelen met een lagere impact op het milieu en minder water en chemicaliën te gebruiken. De nieuwe omgevingsvergunning die in 2019 is goedgekeurd maakt deze overgang mogelijk.

Productontwikkeling: Wellspect lanceerde een nieuwe urinekatheter voor vrouwen; LoFric Elle. Dit product is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers en zorgverleners, met verhoogde waardigheid als centraal aandachtspunt. In alle stadia van het ontwikkelingsproces werd rekening gehouden met de ecologische voetafdruk van het product en een levenscyclusanalyse was een belangrijk hulpmiddel in het besluitvormingsproces. Grote delen van de productverpakking zijn bijvoorbeeld recyclebaar

Minder productieafval: Wellspect verminderde het productieafval, bijvoorbeeld bij het coatings- en ponsproces, maar ook bij de verpakking van LoFric Sense, LoFric Origo en LoFric Hydro-Kit. Dit werd bereikt door samenwerking tussen de afdelingen Productie, Kwaliteit en R&D en door gebruik te maken van digitale tools en methodes uit de Lean toolbox.

CO2: de uitstoot van broeikasgassen door zakelijke reizen werd met 37% verminderd door het aantal digitale vergaderingen te verhogen, vaker met de trein te reizen en met een beperkter reisbeleid in het algemeen.

Chemische stoffen: in 2019 zijn de meeste chemicaliën die op locatie Mölndal werden gebruikt, beoordeeld en werden er 138 chemicaliën volledig of door een beter alternatief vervangen.

 

Een groener katheteroppervlak dat meer in balans is met de natuur.

Een belangrijk onderdeel van ons voortdurende inzet om de milieu-impact van onze producten en processen te verminderen, was de implementatie van een nieuw coatingproces voor LoFric.

Als u geïnteresseerd bent in de levenscyclusanalyse van LoFric, neem dan contact op met uw area manager.

LoFric Just Got Greener Web Logo

Identificeren van mogelijke productverbetering door middel van LCA

Bij Wellspect gebruiken wij levenscyclusanalyses (LCA) om er achter te komen welke factoren in het productieproces van onze producten de meeste impact hebben op het milieu. Op deze manier kunnen wij identificeren waar de grootste problemen liggen en aan verbeteringen werken.

Binnen het LCA proces wordt gekeken naar alle aspecten van het productieproces, van de inkoop van grondstoffen en de productie tot de distributie en uiteindelijk het einde van de levensduur.

POBE - het beste materiaal voor katheters dat er beschikbaar is

Door een levenscyclusanalyse uit 1990 zijn wij gaan streven naar een pvc-vrij assortiment. Sinds 2009 wordt POBE (Polyfin Based Elastomer) gebruikt als materiaal voor de LoFric katheters.

Het POBE materiaal bevat geen pvc of weekmakers en combineert zeer goede fysische eigenschappen met uitzonderlijk goede milieuprestaties.

POBE bestaat uit koolstof en waterstof en het materiaal heeft een lage impact op het milieu. Bijvoorbeeld 33% lagere milieubelasting bij katheters van POBE in vergelijking met katheters van polyurethaan*. 

Sustainability Banner LoFric

Duurzaamheidsstrategie

Dentsply IH AB, waaronder Dentsply Sirona Implants en Wellspect Healthcare, werkt aan een duurzame samenleving waarbij een holistische benadering waarin milieu-, sociale en economische aspecten onderling afhankelijk en cruciaal zijn voor het resultaat. Wij gebruiken onze middelen effectief en verantwoord en werken om een verschil te maken voor huidige en toekomstige generaties.

Als toonaangevend bedrijf in de gezondheidszorg en tandheelkundige implantaten zijn wij:

Proactief, in onze visie op het milieu. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en stimuleren de ontwikkeling en implementatie van processen en technologieën met zo min mogelijk impact op het milieu. Wij verminderen de milieu-impact door gebruik te maken van de factoren verminderen, hergebruiken en recyclen. Wij gebruiken levenscyclusanalyses om de milieu-impact van onze producten te verminderen.

Zorgzaam, als het gaat om het beschermen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Wij willen dat onze medewerkers zich veilig en gelukkig voelen op het werk en de mogelijkheid hebben om zich zowel professioneel als individueel te ontwikkelen. Onze werkomgeving moet worden gekenmerkt door openheid en alle individuen moeten gelijk en met respect worden behandeld. Geen enkele werknemer mag door het werk aan ziekte of letsel lijden. Wij verbeteren onze werkomgeving voortdurend, zowel organisatorisch, sociaal als fysiek.

Toegewijd aan continue verbetering voor een duurzame toekomst. Voortdurende verbetering is voor ons een must om onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen en ons concurrentievermogen te versterken. Door middel van open dialogen met onze stakeholders kunnen wij begrijpen met welke verwachtingen wij als bedrijf worden geconfronteerd en hoe wij ons kunnen ontwikkelen en verbeteren. Wij voeren materialiteitsanalyses uit om te achterhalen welke duurzaamheidsaspecten prioriteit verdienen. Onze processen zorgen ervoor dat we mensenrechten respecteren en corruptie tegengaan, hetzelfde geldt voor onze partners. Onze verantwoordelijkheid als bedrijf gaat over respect voor de mensen die nu leven, voor degenen die voor ons leefden en voor toekomstige generaties.

 
 
Wellspect Sustainability 4 focus areas 2006

Onze aandachtspunten

Op veel gebieden werken wij actief aan duurzaamheid. Om ons werk te helpen structureren en verduidelijken, zijn er vier aandachtsgebieden vastgesteld. Lees verder:

Goede gezondheid en welzijn
Veilige, betrokken en inspirerende werkplek
Klimaatneutraal worden
Duurzame productie in de gehele waardeketen
Wellspect Sustainability Good Health Banner

Goede gezondheid en welzijn

Draagt bij aan Global Goal 3 ‘Goede gezondheid en welzijn’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 3.8 Zorg verlenen aan iedereen die het nodig heeft
 • 3.9 Verminderen van het aantal sterfgevallen als gevolg van schadelijke chemicaliën
 • 3.B Onderzoek en ontwikkeling ondersteunen en vaccins en medicijnen voor iedereen beschikbaar maken

Draagt bij aan Global Goal 10 ‘Minder ongelijkheid’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 10.2 Bevorderen van sociale, economische en politieke inclusie
 • 10.3 Zorgen voor gelijke rechten voor iedereen en uitbanning van discriminatie

Ons doel is om elke dag een echt verschil te maken. Met behulp van onze producten kunnen onze gebruikers een vrijer, onafhankelijker leven leiden. Onze producten dragen bij aan goede gezondheid en welzijn en voldoen daarnaast aan hoge kwaliteits- en veiligheidseisen.

De mensen die onze diensten nodig hebben, kampen vaak met neurogene aandoeningen, zoals ruggenmergletsel, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose of spina bifida. Aanvullend bieden wij ook oplossingen en hulp aan mensen met functionele stoornissen, zoals het prikkelbare darm syndroom, prostaatproblemen of vrouwen die letsel hebben opgelopen na de bevalling. Veel van de getroffenen zijn van mening dat hun symptomen hun dagelijks leven beperken en het taboe rondom dit onderwerp maakt het moeilijk om hulp te vragen.

Het doel van Wellspect is dat meer mensen over de hele wereld toegang krijgen tot onze oplossingen. Wij breiden voortdurend uit naar nieuwe markten en gebruiken verschillende wereldwijde communicatiekanalen om het bewustzijn te verspreiden en mensen te informeren over onze producten en diensten. Wij hebben ACCT opgericht, Advancing Continence Care Together, een wereldwijd forum dat wetenschap, industrie en zorgprofessionals samenbrengt met als doel het delen, communiceren en bespreken hoe de zorg voor blaas- en darmcontinentie het beste kan worden bevorderd ten behoeve van gebruikers over de hele wereld.

Lees hier meer over ACCT

Als onderdeel van ons doel om bij te dragen aan een goede gezondheid en welzijn, nemen wij regelmatig deel aan verschillende activiteiten om onze boodschap te verspreiden. Wij hebben drie blogs waarin wij wetenschappelijke informatie en gebruikersverhalen delen, wij geven voorlichting via onze verkooporganisatie en wij nemen deel aan interviews en krantenartikelen met als doel het publiek te informeren over blaas- en darmproblemen, de oplossingen en daarmee het taboe om erover te praten.

Andere aspecten van ons werk aan een betere gezondheid en welzijn zijn onze sponsoring en partnerschappen. Binnen onze markten sponsoren wij verschillende sportevenementen zoals rolstoelrugby en rolstoelbasketbal. Wij ondersteunen ook door hun wedstrijden te bekijken, ervaringen te delen en onze producten te demonstreren. Bovendien zijn leden van de teams van harte welkom om deel te nemen aan onze ontwikkelingsprojecten wanneer er feedback van gebruikers nodig is.

Terug naar ‘Onze aandachtspunten
Wellspect Sustainability Work Place Banner

Veilige, betrokken en inspirerende werkplek

Draagt bij aan Global Goal 8 ‘Goede banen en economische groei’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 8.1 Duurzame economische groei
 • 8.5 Volledige werkgelegenheid en goede banen met passend loon

Draagt bij aan Global Goal 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 9.2 Inclusieve en duurzame industrialisatie bevorderen
 • 9.4 Alle industrieën en infrastructuren moderniseren ten behoeve van duurzaamheid

Motivatie, inspiratie & innovatie

Wij zijn ervan overtuigd dat een motiverende en inspirerende omgeving waarin we elkaar kunnen uitdagen en nieuwe ideeën kunnen verkennen, cruciaal is voor het ontwikkelen van nieuwe innovaties. Als bedrijf nemen wij onze verantwoordelijkheid en investeren we in veiligheid, training en welzijn voor onze medewerkers. Wij geven om elkaar en gaan onze uitdagingen met goede zin en wederzijds respect aan.

Veiligheid gaat boven alles

Veiligheid op de werkplek is onze hoogste prioriteit en elke dag een belangrijk aandachtspunt. Wij evalueren regelmatig gegevens van onder andere risicoanalyse, EHS-rondes (milieu, gezondheid en veiligheid) en het melden van ongevallen en incidenten, om ervoor te zorgen dat onze werkplek zo veilig mogelijk is voor onze werknemers. Daarnaast worden alle nieuwe managers getraind in duurzaamheid en werkomgeving, worden er regelmatig veiligheidscontroles uitgevoerd en worden risicoanalyses uitgevoerd bij veranderingen in onze activiteiten (bedrijfsvoering, pand, apparatuur of werkwijze).

Welzijn & respect

Wij geloven dat een aantrekkelijke en duurzame werkplek een voorwaarde is voor financiële groei. Fysieke veiligheid is een prioriteit voor ons, evenals de sociale werkomgeving en dus iemands individuele welzijn. Als bedrijf gebruiken wij diverse middelen om dit te promoten, zoals competities met stappentellingen, gesubsidieerde massages en zorgtoeslagen.

Efficiëntie & naleving

In onze productie worden hulpbronnen zeer efficiënt gebruikt, wat een voorwaarde is voor productie in Zweden. Wij eisen ook van onze leveranciers dat zij naast de toepasselijke wetgeving ook onze gedragscode volgen (Code of Ethics and Business Conduct), die eisen bevat op het gebied van mensenrechten, sociale omstandigheden, werkomgeving, duurzaamheid en anticorruptie.

 
 
 
Terug naar ‘Onze aandachtspunten
Wellspect Sustainability Climate Neutral Banner

Klimaatneutraal worden

Draagt bij aan Global Goal 9 ‘Duurzame industrieën’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 9.4 Alle industrieën en infrastructuren moderniseren ten behoeve van duurzaamheid
 • 9.5 Meer onderzoek en industriële technologieën moderniseren

Draagt bij aan Sustainable Development Goal 12 ‘Verantwoorde consumptive en productie’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 12.2 Duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • 12.4 Verantwoord beheer van chemicaliën en afval
 • 12.8 Universeel begrip van duurzame levensstijlen uitdragen

Kleinere ecologische voetafdruk door middel van bewuste stappen

Wij streven ernaar de ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen en erkennen de leidende rol van het VN-klimaatpanel bij het begrijpen van de wetenschap en het evalueren van het effect van klimaatverandering. Wij willen dat onze klanten, die afhankelijk zijn van onze producten, weten dat wij er alles aan doen om de impact van onze producten op het klimaat te verkleinen. Wij zijn ons echter bewust van het feit dat dit een zeer uitdagende taak is.

Klimaatimpact verminderen

Ons doel is om klimaatneutraal te worden. Wij brengen alle bronnen van kooldioxide-emissies in kaart, zowel uit directe als indirecte bronnen, en door middel van geplande praktische aanpassingen willen wij onze klimaatimpact geleidelijk verminderen. De productie en behandeling van onze producten hebben momenteel de meeste invloed op het klimaat. Door een gedetailleerde levenscyclusanalyse uit te voeren, kunnen wij ontdekken waar de grootste problemen liggen en aan verbeteringen werken.

Bewuste materiaalkeuze

Wij willen dat alle nieuwe producten worden ontwikkeld met oog voor het milieu, zowel de onderdelen van het product zelf als het productieproces. Voor de toekomst gaat onze voorkeur uit naar het gebruik van meer fossielvrije materialen, maar op dit moment hebben veel van de materialen die in de huidige producten worden gebruikt geen fossielvrij alternatief dat is goedgekeurd voor gebruik in medische apparatuur.

Milieugericht

Gedurende 2019 hebben wij ons gericht op het gebruik van minder materialen, meer recyclebare materialen en in de toekomst volledig nieuwe materialen om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Wij hebben ons ook gericht op het verminderen van de hoeveelheid oplosmiddel die in onze productie wordt gebruikt en werken actief aan het vervangen van chemicaliën door milieuvriendelijkere alternatieven.

Terug naar ‘Onze aandachtspunten
Wellspect Sustainable Production Banner

Duurzame productie in de gehele waardeketen

Draagt bij aan Global Goal 8 ‘Goede banen en economische groei’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 8.4 Verbeteren van efficiënt gebruik van hulpbronnen bij consumptie en productie
 • 8.7 Een eind maken aan moderne slavernij, mensenhandel en kinderarbeid
 • 8.8 Arbeidsrechten beschermen en veilige werkomgevingen aanmoedigen

Draagt bij aan Global Goal 12 ‘Duurzame consumptie en productie’, in het bijzonder de volgende doelstellingen:

 • 12.2 Duurzaam beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen
 • 12.4 Verantwoord beheer van chemicaliën en afval
 • 12.5 De hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen
 • 12.6 Bedrijven stimuleren om duurzame methoden en duurzaamheidsrapportages toe te passen

Wij willen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat onze producten op een duurzame manier worden geproduceerd, zowel in onze eigen productieprocessen als bij onze leveranciers.

Minimaliseren, verminderen & recyclen

Wij streven naar een proces waarbij effectief gebruik gemaakt wordt van hulpbronnen, door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren, het energieverbruik te verminderen en de resterende materialen te recyclen. Waar mogelijk proberen wij het creëren van afval te voorkomen. In 2019 hebben we de levenscyclusanalyses voor onze producten bijgewerkt om prioriteit te kunnen geven aan de juiste activiteiten en de milieu-impact te verminderen. Door gerichte inspanningen, met behulp van digitale technologieën, hebben wij de hoeveelheid afval in onze productie aanzienlijk kunnen verminderen.

Afvalbeheer & terugwinning van emissies

Op de productielocatie in Mölndal, Zweden, hebben wij een strikt beleid voor het beheer van afval en chemicaliën en deze zijn onlangs geïmplementeerd in onze fabriek in Kazan, Turkije. Bij de productie van katheters zijn oplosmiddelen nodig, die tot op zekere hoogte VOC's (vluchtige organische stoffen) afgeven. De emissies hiervan worden zoveel mogelijk opgevangen en gezuiverd. Wij hebben twee zuiveringsinstallaties: één voor VOS uit gechloreerde oplosmiddelen, die een koolstoffilter gebruikt met een zuiveringsgraad van 99%, en één voor niet-gechloreerde oplosmiddelen. De VOS uit niet-gechloreerde oplosmiddelen worden gezuiverd door een thermische verbrandingsoven en het zuiveringspercentage hiervoor is hoger dan 98%.

Verantwoordelijkheid binnen de gehele waardeketen

Wij eisen van onze leveranciers dat zij handelen in overeenstemming met onze kernwaarden en voldoen aan onze gedragscode en wij zijn altijd bezig met het verder verbeteren van ons evaluatie- en vervolgproces. In 2019 hebben we ons proces voor evaluatie van leveranciers herzien en meer tijd voor duurzaamheid ingepland. Wij geloven dat samenwerken met onze leveranciers en een open dialoog belangrijk zijn. Alleen dan kunnen wij echt een verschil maken en geloofwaardig en transparant zijn in alle lagen van onze waardeketen.

 
Terug naar ‘Onze aandachtspunten

Voor meer informatie en referenties, bekijk het officiële DS Sustainability Report 2019. Dit document is enkel beschikbaar in het Zweeds.

DS Sustainability Report 2019