The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Welk effect heeft MS op uw blaas

Multiple Sclerose (MS)

MS is een neurologische aandoening/auto-immuunziekte die effect heeft op het centrale zenuwstelsel, de hersenen en het ruggenmerg. De isolerende laag rondom de zenuwen (myeline) is verloren gegaan, waarbij littekenweefsel is achtergebleven. Dit littekenweefsel wordt sclerose of ook wel plaques of laesies genoemd. Deze beschadigde zones vertragen zenuwimpulsen.

De symptomen lopen nogal uiteen, afhankelijk van de locatie waar de plaques of laesies zich vormen. MS manifesteert zich vaak in terugkerende aanvallen, waarbij de symptomen steeds erger worden of er nieuwe symptomen bij komen. Tussen aanvallen door kunnen de symptomen verzwakken of constant blijven. Een eerste teken is vaak een ontsteking van de oogzenuw.

multiple sclerosis full width img

Welk effect heeft MS op uw blaas

Ongeveer 80% van alle MS-patiënten ondervindt in de loop der tijd blaasproblemen. Er is vaak sprake van een overactieve blaas, waarbij de schade aan zenuwen leidt tot frequente, oncontroleerbare aandrang om te plassen, ook als de blaas niet vol is.

Ook is er vaak sprake van problemen om de blaas volledig te legen. De spieren in de bekkenbodem en de sluitspier rond de plasbuis trekken tijdens het plassen spontaan samen. Hierdoor wordt de plasbuis afgesloten, waardoor de blaas niet goed wordt geleegd. De resterende urine geeft dan het gevoel dat men snel weer moet plassen, wat leidt tot meer toiletbezoeken dan nodig zou zijn als de blaas volledig geleegd was.

De progressie van MS kan behoorlijk op en neer gaan: in sommige perioden zal het plassen problematisch verlopen, terwijl het op andere momenten relatief gemakkelijk gaat. Het blijft altijd belangrijk om problemen met het legen van de blaas op consequente wijze te behandelen. Residu kan tot urineweginfecties leiden, wat vervolgens weer de oorzaak kan zijn van nieuwe aanvallen of de terugkeer van een aanval die eerder afgezwakt was. Lees meer over hoe MS en urinewegproblemen aan elkaar gerelateerd zijn (Engelstalige PDF).

U kunt tevens aanvullende informatie vinden in onze enCATHopedia folder.

Blaas- en darmstoornissen komen vaak samen

Het is pas sinds kort dat zorgverleners het verband tussen blaas- en darmstoornissen beginnen op te merken. De impact is enorm voor mensen met neurogene ziekten. In veel gevallen bestaan blaas- en darmsymptomen naast elkaar en hebben ze invloed op elkaar. Het is dus tijd voor een meer holistische benadering ten behoeve van patiënten.

Stelt u de juiste vragen?

Er zijn uitdagingen die overwonnen moeten worden - zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener. Betere zorg en een betere kwaliteit van leven zijn mogelijk wanneer blaas en darm beiden worden behandeld.

We hebben getuigenissen verzameld van mensen met blaas- en darmstoornissen die verband houden met hun neurogene diagnose, van wie het leven is verbeterd als de blaas en de darm samen zijn behandeld. En we onderzoeken de therapieën die helpen om het leven van mensen met blaas- en darmstoornissen te verbeteren, zodat zowel patiënt als professional een betere kwaliteit van leven kunnen bereiken.

 

Links

mswebpals.org
Maak kennis met andere patiënten met MS. Doe inspiratie op, praat en zoek steun op Jooly's Joint.

mscrossroads.org
Een grote verzameling van koppelingen over MS op het internet.

ms-gateway.com
Multiple Sclerosis Gateway is een portaal dat u naar bronnen voert die relevant zijn voor uw locatie/gebied.

msif.org
De Multiple Sclerosis International Federation is een wereldwijd netwerk van MS-organisaties.

mssociety.org.uk
De MS Society zamelt geld in voor onderzoek en campagnes, en biedt informatie en ondersteuning aan patiënten. Er is ook een apart deel voor artsen of verpleegkundigen.