The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Materialen en chemische stoffen

Productmaterialen en ontwikkeling

Onze producten moeten veilig zijn voor onze gebruikers. Daarnaast moeten de producten zodanig zijn ontworpen dat de gevolgen voor het milieu gedurende de hele levenscyclus minimaal blijven; dat geldt voor de keuze van het materiaal, de productietechnieken en de verwerking van gebruikte producten. Om in deze missie te kunnen slagen, wordt tijdens het onderzoek door onze besluitvormers gebruik gemaakt van de ELCA (Environmental Life Cycle Assessment).

materials and chemicals full width

Chemische stoffen en REACH

De chemische stoffen die wij gebruiken, worden voortdurend door ons getest om een negatief effect op het milieu te beperken. Wij trachten gevaarlijke chemische stoffen zo veel mogelijk te vervangen door middelen die net zo effectief, maar minder schadelijk zijn. Als wij toch gevaarlijke chemische stoffen gebruiken, zijn dat meestal zeer kleine hoeveelheden en vaak alleen voor toepassingen in het laboratorium.

Wellspect HealthCare is per definitie een eindgebruiker van chemische stoffen en een producent van artikelen waarin chemische bestanddelen zijn verwerkt. Wij houden precies bij welke materialen en bestanddelen wij gebruiken en wij zorgen ervoor dat ze vooraf geregistreerd zijn zodat onze leveranciers ze vervolgens ook kunnen registreren. Wij hebben nog nooit signalen ontvangen die er op duiden dat bestanddelen of materialen mogelijk van de markt moeten worden gehaald als gevolg van REACH-vereisten.

Wellspect HealthCare is als producent van artikelen in de EU verplicht om het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om goedkeuring te vragen als een artikel bestanddelen bevat die op de REACH-lijst met potentieel zeer gevaarlijke bestanddelen staan. Op dit moment geldt deze verplichting alleen voor het gehalte aan DEHP (diethylhexylftalaat) in onze artikelen op pvc-basis. Wij werken echter aan een manier om DEHP te kunnen vervangen.

Tijdens de LoFric processen gebruiken wij als oplosmiddel organische verbindingen, die worden aangemerkt als vluchtige organische componenten (VOC). VOC´s behoren tot de chemische stoffen die wij het meest gebruiken. Tijdens de productie vrijgekomen VOC wordt opgevangen in koolstoffilters met een efficiency van meer dan 99 procent. Het opgevangen oplosmiddel kan vervolgens worden gezuiverd en opnieuw worden gebruikt. Via dit interne proces is ruim 90 procent van het verbruikte oplosmiddel gerecycled.