The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Verpakkingen en verpakkingsafval

Wellspect HealthCare biedt een breed scala aan verschillende producten binnen de gezondheidszorg. Het verpakkingssysteem moet voldoen aan hoge technische eisen, waarmee de producten worden beschermd tegen diverse externe invloeden die de werking van het product kunnen aantasten of het product mogelijk vervuilen. Om een negatief effect van verpakkingen op het milieu te beperken, heeft Wellspect HealthCare, conform de officiële verpakkingsrichtlijn, voorschriften uitgegeven voor gezondheid, veiligheid en milieu. Verpakkingen moeten economisch zijn (zo min mogelijk materiaal).

Tijdens de ontwerpfase van een nieuw verpakkingssysteem trachten wij altijd:

  • zo min mogelijk materiaal te gebruiken;
  • goed in de gaten te houden dat de hoeveelheid zware metalen de maximumwaarde niet overschrijdt;
  • zo min mogelijk gevaarlijke bestanddelen te gebruiken;
  • ervoor te zorgen dat de verpakking opnieuw kan worden verwerkt via recycling van materialen, terugwinning van energie of compostering.

In Zweden werken wij met FTI: een systeem dat de sector gebruikt voor het recyclen van verpakkingen die vanuit Zweden worden verzonden. In Duitsland werken wij op een vergelijkbare manier met het DUALES die Grüne Punkt systeem. Onze rapportage voldoet aan de Zweedse wet 2013:757 voor verpakkingen, waarin de richtlijnen van EC (1994/62/EG) worden toegepast.