The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

Afval

Voor onze processen willen wij een effectief gebruik van bronnen bewerkstelligen door natuurlijke hulpbronnen minimaal aan te spreken en afvalproducten te recyclen. Het liefst willen wij helemaal geen afval produceren. Als dat niet mogelijk is, proberen wij zo min mogelijk afval te produceren.

Wellspect HealthCare heeft duidelijke procedures opgesteld met betrekking tot afval, inclusief jaarlijkse controles, zodat het afvalbeheer op een effectieve manier kan worden voortgezet. Tijdens alle veranderingsprocessen en risicoanalyses worden altijd de gevolgen van afvalproductie ingeschat. Als gevolg hiervan wordt er nu meer gerecycled. Tegenwoordig wordt ongeveer 45% van ons afval gerecycled. Materiaal dat niet kan worden hergebruikt, wordt met terugwinning van energie verbrand.