The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
environment health safety full width

Milieu, gezondheid en veiligheid

Als wereldwijde, toonaangevende leverancier van innovatieve producten en diensten voor chirurgie en urologie zijn wij:

  • Proactief in onze aanpak van milieukwesties: wij nemen onze verantwoordelijkheid hierin serieus en stimuleren de ontwikkeling en toepassing van milieuvriendelijke processen en technologieën. Wij beperken het effect van onze activiteiten, producten en diensten op het milieu via het principe van verminderen, hergebruiken en recyclen. Waar mogelijk kiezen wij altijd voor hernieuwbare hulpbronnen.
  • Betrokken bij de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Wij creëren werkomstandigheden waarin onze medewerkers goed kunnen blijven presteren, gezond zijn, zich veilig en betrokken voelen, en tevreden zijn met hun werk. Duurzaam ondernemerschap is alleen mogelijk als het leven van onze medewerkers in balans is.
  • Gehoorzamend aan toepasselijke wettelijke vereisten en andere verplichtingen die wij onderschrijven. Wij proberen zaken te doen vanuit een algemeen perspectief, waarbij wij zowel binnen onze eigen organisatie als bij het aangaan van samenwerkingen rekening houden met de richtlijnen voor gezondheid, veiligheid en milieu.
  • Toegewijd om een duurzamere toekomst te creëren door te blijven verbeteren. Wij moeten constant blijven verbeteren zodat wij onze verantwoordelijkheid kunnen nemen richting de maatschappij en sterker kunnen worden dan de concurrentie.

Aandachtsgebieden

Het beleid geeft ons een kader waarbinnen wij de activiteiten en doelstellingen voor het ontwikkelen van een managementsysteem kunnen opstellen. Momenteel richten wij ons op de volgende gebieden:

  • materialen, oplosmiddelen en sterilisatietechnieken
  • energieverbruik en uitstoot van koolstofdioxide
  • ongevallen, letsel en werkgerelateerde ziekten

Wij werken actief aan een groenere en betere wereld

Bij Wellspect HealthCare nemen wij onze verantwoordelijkheid als internationaal toonaangevend bedrijf in medische technologieën serieus. Wij zijn altijd op zoek naar manieren waarop wij onze productie en processen zo efficiënt mogelijk kunnen laten verlopen, zonder daarbij ooit uw veiligheid, uw gezondheid of het milieu in gevaar te brengen.

Wij beperken het effect van onze activiteiten, producten en diensten op het milieu via het principe van verminderen, hergebruiken en recyclen. Waar mogelijk kiezen wij altijd als eerste voor hernieuwbare hulpbronnen, zoals water, wind, de zon en biobrandstoffen. Om ook op lange termijn bij te kunnen dragen aan duurzame ontwikkeling binnen onze samenleving, doen wij zo veel mogelijk aan energiebesparing. Wij vinden dat wij een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het optimaliseren van ons energieverbruik en proberen in plaats van fossiele brandstoffen alternatieven met minder koolstof te gebruiken. 

Wij hebben duidelijke doelen met betrekking tot het milieu: jaarlijkse doelen ter reductie van materiaalverbruik, productieontwikkeling, afvalbeheer ter plekke en geoptimaliseerde logistiek bij de verpakking en distributie van onze producten. Al ons transport verloopt via gevestigde vervoerbedrijven die werken volgens de milieurichtlijnen in ISO 14001.

Gedurende de gehele ontwerpcyclus van een product zorgen wij ervoor dat de gevolgen voor het milieu beperkt blijven; dat geldt voor de keuze van het materiaal, de productietechnieken en de verwerking van gebruikte producten. Recentelijk hebben wij in reactie op toenemende milieuzorgen een groot deel van ons katheterassortiment omgezet naar een pvc-vrij kunststofmateriaal, genaamd POBE. Wij doen er alles aan om een duurzamere toekomst te creëren door op alle vlakken te blijven verbeteren. Wij werken aan een groenere en betere wereld.

Gepubliceerd op 15 dec. 2014