The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
learning and development full width

Prestatiemanagement

Wellspect HealthCare maakt deel uit van een internationaal bedrijf dat mogelijkheden biedt om carrière te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat wij u carrière kunnen laten maken via behoud van expertise, optimalisatie van hulpbronnen en het bieden van kansen, zodat u als medewerker uw mogelijkheden binnen Wellspect HealthCare volledig kunt benutten. Wij vinden het belangrijk dat wij de carrière van onze medewerkers samen met hen kunnen ontwikkelen.

Via het proces van prestatiemanagement krijgt u de mogelijkheid om samen met uw manager uw prestaties, sterke punten en behoeften aan ontwikkeling te bespreken, maar ook de doelstellingen die u heeft voor uw carrière. Bij Wellspect HealthCare krijgt u een persoonlijk ontwikkelingsplan waarin u de doelstellingen voor uw carrière op korte en lange termijn kunt vastleggen. Een keer per jaar spreekt u met uw manager af om uw doelstellingen aan te geven en uw ontwikkelingsplan vorm te geven. Ten minste een keer per jaar kunt u uw persoonlijke doelstellingen en het ontwikkelingsplan evalueren en bijstellen. Afhankelijk van uw doelstellingen en de gewenste aanpak zult u verschillende activiteiten in uw ontwikkelingsplan opnemen.

Introductieprogramma 

Iedereen die bij Wellspect HealthCare in dienst treedt, neemt deel aan ons introductieprogramma. Dit programma heeft ten doel u snel en effectief te laten wennen aan onze bedrijfsactiviteiten en -processen en aan uw nieuwe rol. Dit programma begint al zodra u uw contract heeft gekregen. U krijgt een overzicht waarin onze geschiedenis, visie, waarden, beleid, organisatie en ons internationale welzijnsprogramma aan bod komen, zodat u een vliegende start zult hebben bij Wellspect HealthCare.

Leiderschapsprogramma

Het doel van ons leiderschapsprogramma is om een platform te bieden voor managers en leidinggevenden, waarbij de inhoud van het programma is ontwikkeld op basis van vereisten en verwachtingen voor de zakelijke rol van de manager en de leidinggevende. De verschillende onderdelen van het programma voorzien de manager en de leidinggevende van de benodigde hulpmiddelen en vaardigheden voor het uitvoeren van hun belangrijke taken als manager en leidinggevende. 

De aanpak volgens het 70:20:10-leermodel

Mensen verschillen in de manier waarop zij leren en hebben daarom ook een verschillende aanpak bij het leren. Onze aanpak voor het leren is gebaseerd op het 70:20:10-model dat uitgaat van het principe dat men het meeste leert van echte ervaringen. 70% van wat u leert moet daarom zijn gebaseerd op echte ervaringen, op uw eigen werkplek. 20% leert u via interacties met anderen uit uw omgeving, door coaching, feedback of praktijkbegeleiding en 10% leert u via educatie, bijvoorbeeld in de vorm van seminars, colleges, e-learning of door boeken te lezen.

Excelleren in verkoopvaardigheden

Vanaf het in dienst treden, bieden wij onze verkoopmedewerkers de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen, zodat de sales en professionele salesvaardigheden worden versterkt. Onderwerpen worden gekozen op basis van de behoeften die er zijn voor de ontwikkeling van zowel uzelf als de organisatie en bestaan uit training over product en therapie, professionele en adviserende salestechnieken, en salesmanagement.