The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?
recruiting process full width

De selectieprocedure

De selectiemanager beoordeelt de sollicitaties en selecteert welke kandidaten op gesprek mogen komen. Hoeveel sollicitatiegesprekken u krijgt, hangt af van het type functie en het aantal sollicitanten. Over het algemeen krijgt een kandidaat twee of drie sollicitatiegesprekken voordat er een contract wordt getekend. Bij sommige functies vindt tijdens het tweede sollicitatiegesprek een beoordeling plaats, in de vorm van een vaardigheidstest en/of een persoonlijkheidsvragenlijst. Bij de functie van manager hoort een dag op een assessmentbureau. Na het afronden van de sollicitatiegesprekken worden de kandidaten beoordeeld, waarna de kandidaat met de beste kwalificaties een aanbod krijgt.

Uw sollicitatie

Bij uw sollicitatie hoort een brief en een cv. In de brief kunt u aangeven waarom u de juiste persoon bent voor de functie. Wij adviseren u in de brief specifiek op de functie in te gaan. Daarnaast vragen wij u om een cv, zodat wij een beter overzicht krijgen van uw carrière en kwalificaties. Wij stellen het op prijs als u in uw cv een nauwkeurige en toch beknopte samenvatting van uw professionele loopbaan geeft. Vermeld in uw cv tevens uw persoonlijke gegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummers), opleidingen en werkervaring.

De sollicitatieprocedure

Wij vinden dat de sollicitatieprocedure niet alleen een kans is voor u om ons te leren kennen, maar zeker ook een kans voor ons om u te leren kennen. Uiteindelijk willen wij te weten komen of wij samen met u een sterke en succesvolle werkrelatie kunnen opbouwen. Meestal krijgt u twee of drie sollicitatiegesprekken voordat u de positie eventueel krijgt aangeboden.

Voorbereiding op het sollicitatiegesprek

Bereid uzelf op het gesprek voor door na te gaan welke dingen u heeft gedaan die kunnen aantonen dat u over de vaardigheden en kwaliteiten beschikt waarnaar wij op zoek zijn. Wij adviseren u met specifieke voorbeelden te komen. Denk tevens na over eventuele vragen die u tijdens het gesprek wilt stellen.

Het sollicitatiegesprek

Het doel van het sollicitatiegesprek is om te bepalen hoe u binnen onze werkcultuur en organisatie zou kunnen passen. Ook zijn wij geïnteresseerd in wat u zelf aan de functie en ons bedrijf kunt toevoegen. Wij willen weten waarom u bij Wellspect HealthCare wilt komen werken en waarom u denkt dat u in deze positie succesvol zult zijn. Bij sommige posities worden sollicitatiegesprekken gecombineerd met een beoordeling, zoals een vaardigheidstest of een persoonlijkheidsvragenlijst. Voor een managersfunctie wordt het assessmentbureau gebruikt.