The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Onderzoek door Wellspect HealthCare (volledig gefinancierd onderzoek)

Al onze volledig gefinancierde onderzoeken worden uitgevoerd conform de richtlijn Good Clinical Practice (GCP), de Verklaring van Helsinki en de Standard Operating Procedures (SOP) van Wellspect HealthCare.
Wellspect HealthCare Research Fully Sponsored Studies

Volledig gefinancierd onderzoek

Wellspect HealthCare is als sponsor verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

Hoofddoel
Onderzoeken of onze producten veilig, betrouwbaar en effectief zijn, en het uitbreiden van onze indicaties.

Doelstelling
De beste producten op de markt brengen met de voor elk terrein geldende, meest recente documentatie.

Nauwe samenwerking met artsen

Regels en richtlijnen
Naleving van de internationale norm ISO 14155 met betrekking tot klinisch onderzoek van medische hulpmiddelen voor gebruik bij/door mensen. De norm is gebaseerd op de ethische beginselen in de Verklaring van Helsinki van de World Medical Association. Beoordeeld door een onafhankelijke ethische commissie.