The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Algemene feiten

Alle producten die door Wellspect HealthCare worden ontwikkeld, worden onderworpen aan processen waarin de veiligheid en prestaties van het product nauwgezet worden geëvalueerd.

General Facts Clinical Trials

Afbeelding 1: Een illustratie die het ontwikkelingsproces laat zien van laboratorium tot eindproduct binnen een klinisch onderzoek.
 

Pre-klinisch onderzoek en klinische trials zijn belangrijk voor het vaststellen van de veiligheid en prestaties van nieuwe producten. Welk testprogramma wordt gebruikt, hangt af van verschillende factoren, zoals kennis van en ervaring met het klinisch gebruik van vergelijkbare hulpmiddelen.

Verder houden wij toezicht op producten na het op de markt brengen om meer te weten te komen over de veiligheid en prestaties van onze producten bij klinisch gebruik (gebruik door een patiënt of zorgverlener).

Ethische aspecten zijn essentiëel en van het grootste belang.

Wij voldoen aan alle wettelijke eisen bij het uitvoeren van klinisch onderzoek.

Deelname aan klinisch onderzoek is altijd vrijwillig.

Alle klinische onderzoeken van  Wellspect HealthCare zijn geregistreerd op ClinicalTrials.gov.