The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a professional?

You are now visiting Wellspect global website. To view the North American website please click here

X

De Navina™ Smart controle-unit en de app - eenvoudig en overzichtelijk.

✓ Bedoeld om de procedure sneller te laten verlopen
✓ Geeft de gebruiker de controle terug
✓ Kan gebruikers helpen om fysieke en psychologische obstakels te overwinnen

Met Navina Smart is TAI eenvoudig te instrueren, aan te leren en te gebruiken.

De TAI-procedure verloopt sneller en mensen krijgen de controle over hun darmen terug. Dankzij Navina Smart kunnen patiënten zelf, of eventueel met de hulp van een verzorger, op het individu afgestemde TAI uitvoeren. Het doel van Navina Smart is om TAI zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, zodat het slagingspercentage en de mate van therapietrouw voor diegenen die de therapie toepassen groter wordt, maar ook om de therapie voor meer mensen mogelijk te maken.

Elektronische controle-unit - maakt TAI makkelijker
  • Met de elektronische pomp en controle-unit is minder lichamelijke inspanning en coördinatie nodig.
  • Via de bedieningsknoppen zijn het vullen van de ballon, de waterstroomsnelheid en het volume eenvoudig en precies te controleren. 
  • Geïntegreerde veiligheidsfuncties, zoals een ingesteld maximum voor instillatie en het vullen van de ballon.
  • Persoonlijke afstemming van behandelingsparameters.
  • Behandelingsgegevens worden automatisch opgeslagen.
  • Alle informatie is direct beschikbaar voor de patiënt; overzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen en gebruiken.

Introductie Navina™ Smart

Zoals al eerder is aangegeven, is TAI een zeer persoonsafhankelijke therapie. Voor sommigen zal de methode al na enkele irrigaties werken, terwijl het bij anderen 4 tot 12 weken kan duren voordat er een goed darmmanagement tot stand is gekomen.

Wat moet ik doen als ik de code voor het ontgrendelen van mijn instellingen ben vergeten?
Neem contact op met Wellspect HealthCare.

Wanneer moet de unit worden opgeladen? 
Bij levering staat de Navina Smart controle-unit in een batterijbesparende stand. U kunt de Navina Smart controle-unit activeren door deze enkele seconden in de oplader te plaatsen. Laad de Navina Smart controle-unit altijd op als de batterij bijna leeg is. Als u de controle-unit niet direct na ontvangst of onregelmatig gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat de Navina Smart-controle-unit uiterlijk wordt opgeladen op de datum die op de verpakking van het product wordt aangegeven naast [ ], en minimaal eenmaal per jaar.

Voorbereiding

Hoe vaak moet ik TAI uitvoeren?
In het begin is irrigatie eenmaal daags gedurende 10-14 dagen gebruikelijk. Later kan de frequentie eventueel worden teruggebracht naar om de dag of om de twee dagen. De frequentie van de irrigatie moet in overleg met uw arts of verpleegkundige worden bepaald.

Kan ik stoppen met het gebruik van medicijnen die de ontlasting veranderen als ik Navina ga gebruiken?
TAI maakt meestal deel uit van een darmmanagementprogramma. Hoewel u het gebruik van laxeermiddelen misschien geleidelijk aan kunt gaan minderen, kan het zijn dat u een bepaalde dosis van deze middelen nog nodig heeft om ervoor te zorgen dat uw ontlasting de juiste consistentie houdt voor een gemakkelijke stoelgang. U kunt het beste doorgaan met uw huidige schema voor laxeermiddelen tot u een goed en regelmatig resultaat heeft bereikt met TAI. Raadpleeg uw arts of verpleegkundige voordat u dit schema verandert.

Hoe lang duurt de procedure?
Dat verschilt sterk per persoon, maar uiteindelijk moet de darmmanagementprocedure minder dan een uur in beslag nemen. Sommige mensen zullen snel resultaat boeken en hun darmen volledig kunnen legen. Bij anderen zal het meer tijd kosten en leegt de darm zich alleen met tussenpozen.

Mag ik zout aan het water toevoegen?
U kunt een zoutoplossing gebruiken voor het Navina Smart systeem, maar dan moeten alle onderdelen die in contact zijn gekomen met de zoutoplossing, wel direct na gebruik grondig worden gespoeld met schoon water.

Is de temperatuur van het water belangrijk?
U moet altijd lauwwarm water gebruiken (36-38 °C/96,8-100,4 °F). Water dat te koud is, kan onaangenaam aanvoelen en krampen veroorzaken. Te heet water kan leiden tot irritatie van de gevoelige slijmvlieslaag van uw rectum en colon. 

Mag ik gel op de katheter aanbrengen?
Nee, de katheter is hydrofiel en wordt na onderdompeling in water vanzelf glad. Gel aanbrengen is niet nodig.

Neemt de kans op een darmperforatie toe naarmate het irrigeren langer duurt?
Nee, het is bewezen dat de kans op darmperforatie niet groter wordt als u TAI langere tijd toepast.

Activatie

Welke waterkwaliteit moet ik gebruiken?
Gebruik alleen schoon kraanwater. Als u niet over schoon kraanwater beschikt, kunt u flessenwater gebruiken.

Water inbrengen (instillatie)

Hoeveel water moet ik inbrengen?
Uw arts of verpleegkundige adviseert u hoeveel water u dient te gebruiken. Voor volwassenen is het gebruikelijk met ongeveer 500 ml te beginnen.

Welke waterstroomsnelheid moet ik aanhouden?
Uw arts of verpleegkundige adviseert u hierover. De snelheid waarmee u het water inbrengt moet hoog genoeg zijn om de darmwand te stimuleren maar ook niet te hoog, omdat u dan last kunt krijgen van buikkrampen, pijn of sterke persreflexen.

Welke ballonmaat wordt geadviseerd?
Uw arts of verpleegkundige adviseert u over de juiste ballonmaat. De ballon moet net groot genoeg zijn om de katheter op zijn plek te houden en de anus af te sluiten, zodat er tijdens de irrigatie minimale lekkage is.

Wat moet ik doen als de instillatiemodus niet wordt geactiveerd wanneer ik op de knop druk?
Zorg er voor dat de watercontainer is gevuld met water, dat het deksel is gesloten en dat u lang genoeg op de knop hebt gedrukt, zodat er water door de katheter stroomt en het symbool voor het legen van de katheterballon onder aan het scherm wordt weergegeven.

Wat moet ik doen als de ballon niet wordt gevuld wanneer ik de knop indruk?
Controleer of de Navina Smart controle-unit is ingeschakeld en of het instillatiescherm actief is. Alleen in deze modus kan de ballon worden gevuld. Controleer of de slangen op de juiste plekken zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de slangen zo stevig vastzitten dat er geen lucht kan ontsnappen. Zorg ervoor dat de slangen niet verstopt of geknikt zijn.

Wat moet ik doen als de ballon niet verder kan worden gevuld wanneer ik op de knop voor het vullen van de ballon druk?
Mogelijk is de maximale ballongrootte bereikt die is geselecteerd in uw instellingen. Als het teken “<” naast de ballongrootte op het scherm staat, heeft u de ballon niet volledig laten leeglopen en vervolgens geprobeerd de ballon opnieuw te vullen. Om veiligheidsredenen is de hoeveelheid lucht waarmee de ballon kan worden gevuld beperkt. Laat de ballon volledig leeglopen; vervolgens kunt u de ballon weer vullen tot aan de maximaal ingestelde waarde.

Waarom kan ik de ballon niet verder dan stap 5 vullen?
De maximale grootte van een gevulde ballon werd bepaald na overleg met ervaren artsen en verpleegkundigen, waarbij rekening werd gehouden met de menselijke anatomie en de kans dat de ballon openbarst als deze met te veel lucht wordt gevuld.

Kan de ballon openbarsten en zo ja, is dat gevaarlijk?
Ja, er bestaat een kans dat de ballon openbarst en daarom heeft de Navina Smart controle-unit een beperking voor de maximale ballongrootte die reeds is ingesteld. De maximale ballongrootte kan op advies van uw arts of verpleegkundige ook op een lagere waarde worden ingesteld. Dit doet u door eenvoudigweg naar het instellingsscherm te gaan en de instelling voor de maximale ballongrootte te wijzigen. Hiermee worden zowel het risico op overvullen als de kans dat de ballon openbarst geminimaliseerd.

Mag ik stoppen met het vullen van de ballon? 
U kunt het vullen van de ballon op elk gewenst moment stoppen door de knop los te laten.

Kan ik de grootte van de ballon aanpassen?
U kunt de ballon leeg laten lopen door op de knop [ ] te drukken.

Mag ik stoppen met het inbrengen van water?
U kunt het inbrengen van water op elk gewenst moment stoppen door de knop / los te laten.

Wat moet ik doen als de Navina Smart controle-unit niet opstart?
Als de controle-unit niet opstart wanneer u op de aan/uit-knop drukt, is de batterij waarschijnlijk niet voldoende opgeladen om een volledige anale irrigatie te kunnen uitvoeren. Laad de controle-unit op. Tijdens het opladen kan de controle-unit niet worden gebruikt.

Wat moet ik doen als de Navina Smart controle-unit niet wordt opgeladen?
Als de controle-unit niet wordt opgeladen, controleert u of de inductieve oplader correct in de oplaadhouder is geplaatst. Controleer ook of de oplader is aangesloten op een stopcontact. Zorg ervoor dat de Navina Smart controle-unit goed in de oplaadhouder is geplaatst.

Hoe kan ik naar het volgende scherm gaan op de Navina Smart controle-unit?
Vanuit het startscherm kunt u op een willekeurige knop onder het scherm drukken om naar de activeringsmodus te gaan. Wanneer u klaar bent met de activeringsmodus, drukt u op de knop om naar de instillatiemodus te gaan.

Wat moet ik doen als er geen water gaat stromen wanneer ik op de waterknoppen druk?
Controleer of de Navina Smart controle-unit is ingeschakeld en of het activerings- of gebruiksscherm actief is. Controleer of er water in de container zit. Controleer of het deksel van de watercontainer dicht zit. Controleer of de slangen op de juiste plekken zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de slangen zo stevig vastzitten dat er geen lucht kan ontsnappen. Zorg ervoor dat de slangen niet verstopt of geknikt zijn. 

Wat moet ik doen als de waterstroomsnelheid te laag is?
Controleer de waterstroomsnelheden die u heeft geselecteerd in de instellingen. Zorg ervoor dat het deksel van de watercontainer helemaal dicht zit. Zorg ervoor dat de slangen op de juiste plekken zijn aangesloten. Zorg ervoor dat de slangen zo stevig vastzitten dat er geen lucht kan ontsnappen. Zorg ervoor dat de slangen niet verstopt of geknikt zijn. Zorg ervoor dat u geen last hebt van verstopping en dat uw rectum leeg is. Probeer eventueel de watercontainer hoger te plaatsen. Het systeem heeft mogelijk de maximale druk bereikt en de veiligheidsklep kan open zijn gegaan. Laat de ballon leeglopen en probeer de darmen te legen. Als het aanvoelt alsof de darmen nog niet helemaal leeg zijn, moet u eerst uitsluiten of er sprake is van constipatie en of het rectum leeg is en daarna de irrigatieprocedure opnieuw uitvoeren.

Wat is er aan de hand als de ingebrachte hoeveelheid water die wordt aangegeven op het scherm en de schaalverdeling op de watercontainer niet overeenkomen?
Het scherm en de schaalverdeling op de watercontainer hebben een nauwkeurigheid van +/- 50 ml. Door afronding van de waarden kunnen de twee schaalverdelingen dus een verschil van 100 ml (0,1 l) vertonen. Houd er rekening mee dat de hoeveelheid water op het scherm in l (liter) wordt weergegeven.

Wat moet ik doen als er vuil van de katheter terugstroomt in de slang?
De Navina Smart controle-unit mag pas worden uitgeschakeld nadat u alle slangen heeft losgekoppeld van de controle-unit. Als u merkt dat er vuil vanuit de katheter in de slang stroomt, dan kunt u de slang reinigen door er water doorheen te pompen. Nieuwe slangen kunnen eventueel
ook apart worden besteld.

Wat moet ik doen bij bloedingen?
Het kan voorkomen dat u een kleine hoeveelheid bloed verliest of bloedsporen op de katheter ziet. Maakt u zich hierover geen zorgen. Een ernstige of aanhoudende bloeding uit het rectum, eventueel in combinatie met pijn, duidt op een mogelijke darmperforatie, een ernstige complicatie die met spoed dient te worden behandeld.

Wat moet ik doen als het pijn doet?
Als u bij het inbrengen van water pijn, krampen of ongemak ervaart, wacht dan even tot het onaangename gevoel is weggezakt en vervolgens gaat u langzamer verder, waarbij u ervoor zorgt dat het water warm genoeg is (lichaamstemperatuur). Als de pijn ernstig is of aanhoudt, moet u de irrigatie onmiddellijk beëindigen. Er kan sprake zijn van een darmperforatie die met spoed behandeld moet worden.

Wat te doen als ik tijdens de irrigatie last krijg van zweten, hartkloppingen of duizeligheid?
Als u ruggenmergletsel heeft, kan dit duiden op autonome dysreflexie. Breng het water langzaam in en probeer zo kort mogelijk op het toilet te blijven zitten, afhankelijk van wat u aankunt. Als de symptomen toch zorgwekkend zijn, zorg dan dat er steeds iemand bij u blijft tot de symptomen tijdens de TAI voldoende zijn afgenomen. Als u een verhoogd risico hebt op autonome dysreflexie, moet u thuis medicatie bij de hand houden. Als zich toch autonome dysreflexie voordoet, moet u de irrigatie onmiddellijk beëindigen. Voordat u de TAI voortzet, moet er een beoordeling plaatsvinden door een zorgverlener en moet u mogelijk aanvullend worden behandeld.

Wat te doen als er water langs de katheter lekt?
Zorg ervoor dat de katheter op de juiste manier is geplaatst. Controleer de watertemperatuur. Vul de ballon verder tot uw persoonlijke maximale instelling. Breng het water langzamer in.

Wat moet ik doen als de katheter nog voordat de ballon is leeggelopen naar buiten komt?
Laat de ballon niet te vol lopen om eventuele reflexen te voorkomen. Breng het water langzamer in. Neem contact op met uw arts of verpleegkundige. Hij of zij zal beoordelen of er sprake is van verstopping van het rectum waardoor de katheter naar buiten komt. Indien nodig zal de verstopping worden behandeld.

Darm leegmaken

Wat moet ik doen als er geen stoelgang komt?
Probeer naar voren te leunen, te hoesten of masseer uw buik. Als het water en de darminhoud nog steeds niet naar buiten komen, is er mogelijk sprake van ernstige constipatie en moet het rectum misschien manueel worden geleegd. U kunt ook last hebben van uitdroging, dus denk eraan veel water te drinken en herhaal de TAI-procedure de volgende dag. Als u TAI al een lange tijd succesvol
uitvoert, kan het ook zijn dat uw colon helemaal leeg is. Dit zou dan een eerste indicatie kunnen zijn voor het terugbrengen van de TAI-frequentie.

Wat moet ik doen als ik weerstand voel bij het verwijderen van de katheter of als de ballon niet volledig kan worden geleegd?
Als u bij het verwijderen van de katheter weerstand voelt, kunt u nogmaals proberen op de knop te drukken om er zeker van te zijn dat alle lucht uit de ballon is verwijderd. Als u nog steeds weerstand voelt, controleer dan of de slang niet geknikt of gebogen is. Als dat ook niet helpt, koppelt u de slang los van de controle-unit. Op die manier kan alle lucht
uit de ballon ontsnappen.

Uit elkaar halen

Mag ik katheters hergebruiken?

Nee, de rectaalkatheter is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Gooi de katheter na gebruik weg bij het gewone huishoudelijke afval. Bij hergebruik kan Wellspect HealthCare de functionaliteit en de veiligheid van het product niet garanderen. Hergebruik kan leiden tot infecties.

Hoe bewaar ik mijn Navina systeem?
Nadat de onderdelen zijn gereinigd en gedroogd, kunt u het Navina systeem in de Navina opbergkoffer bewaren. Het systeem mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Zorg er tevens voor dat de slangen niet geknikt zijn en dat het systeem niet in aanraking kan komen met scherpe voorwerpen. Houd het systeem buiten bereik van kinderen.

Kan ik het scherm van de Navina Smart controle-unit met alcohol afnemen?
Nee, gebruik uitsluitend water en milde zeep. Alcohol kan het beeldscherm van de Navina Smart-controle-unit aantasten waardoor de informatie op het beeldscherm minder goed zichtbaar wordt.

Navina™ Smart-systeem

Handige apps voor gebruikers en zorgverleners om succes met TAI te garanderen