The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Navina™ Smart App Tips en Trucs

Waarom moet ik de app gebruiken om gegevens te verzenden en mijn irrigaties te beoordelen?

De Navina Smart app is een handig hulpmiddel voor uw vervolgbehandelingen en om de instellingen voor u te optimaliseren. De combinatie van behandelingsgegevens en uw subjectieve ervaring van de procedure kan worden gebruikt om zelf alle gegevens bij te houden en voor gesprekken met uw zorgverlener.

Waarom krijg ik een melding over Bluetooth® als ik probeer te synchroniseren?

Uw smartphone communiceert binnen de Navina Smart controle-unit met een draadloze techniek, Bluetooth genaamd. Als de app vraagt om Bluetooth te activeren, kunt u dit via de instellingen van uw smartphone doen.

Als u Bluetooth op uw smartphone hebt geactiveerd en de melding nog steeds verschijnt als u verbinding probeert te maken met uw Navina Smart controle-unit, ondersteunt uw smartphone of uw iOS-/Android-versie waarschijnlijk niet de juiste Bluetooth-versie, Bluetooth LE genaamd. Dit betekent dat uw apparaat niet mag worden gebruikt in combinatie met de Navina Smart controle-unit.

Het Bluetooth®-merk en de Bluetooth®-logo´s zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door DENTSPLY International is aan licenties onderhevig.

Hoe moet ik een evaluatie doen?

Selecteer in het hoofdmenu de optie Evaluatie, waarna u in een lijst met evaluaties komt. Als u een
nieuwe evaluatie wilt uitvoeren, selecteert u het plussymbool rechts bovenaan in het scherm droplet.

Hoe vaak kan ik mijn irrigatie beoordelen?

U kunt alleen uw laatste irrigatie beoordelen. U krijgt het verzoek om een beoordeling uit te voeren als u
een nieuwe irrigatie vanuit de Navina Smart controle-unit hebt verzonden. U krijgt ook een verzoek als u
op het punt staat om een nieuwe verzending uit te voeren. Dit is uw laatste mogelijkheid om een beoordeling uit te voeren. U kunt ook
op elk gewenst moment een beoordeling uitvoeren door de laatste irrigatie van de lijst te selecteren en in het volgende
scherm op de knop Deze irrigatie beoordelen te drukken.

Hoe kan ik mijn irrigatierapporten delen?

Klik in het hoofdmenu op Rapport verzenden. De rapporten worden als bijlage aan een e-mail toegevoegd, en u kunt ervoor kiezen de e-mail aan uzelf of aan andere ontvangers, zoals uw zorgverlener, te verzenden. Als u onder Instellingen een e-mailontvanger hebt opgegeven, wordt dit adres elke keer in de e-mail afgedrukt. Ook wordt de naam die u onder Instellingen als Gebruikersnaam hebt opgegeven in de e-mail opgenomen.

De rapporten die worden bijgevoegd zijn:

Irrigatiegegevens: alle details van uw irrigatie (bijv. hoeveelheid water, ballongrootte, waterstroom, duur) alsook de score-informatie (bijv. tevredenheidsscore, gerapporteerde problemen, opmerkingen)

Evaluatiegegevens: de door u gegeven antwoorden in de evaluatievragenlijsten

Rapportgrafieken: een visuele weergave van uw irrigatiegegevens

Wat moet ik doen als de weergegeven tijden en datums van mijn irrigaties niet correct zijn?

U kunt de tijd en de datum die door de Navina Smart app voor een irrigatie worden voorgesteld, altijd wijzigen. Een aangebrachte wijziging is ook van invloed op toekomstige behandelingen en maakt deze nauwkeuriger. Wijzig de datum en tijd door in de irrigatielijst op een irrigatie te klikken en klik vervolgens op het bewerkingssymbool dropletin het veld Datum en tijd.

De weergegeven duur van de irrigatie is onjuist. Hoe kan ik deze wijzigen?

Selecteer en klik in de irrigatielijst op een irrigatie waarvan u de duur wilt wijzigen. Klik in de detailweergave van de irrigatie op het pijlsymbool dropletin het veld Duur van irrigatie. Wijzig Duur van leegmaakproces door op het bewerkingssymbool  droplette klikken. De totale tijd wordt overeenkomstig de aangepaste Duur van leegmaakproces gewijzigd. De tijd die wordt weergegeven voor Instillatie vertegenwoordigt de tijd die u hebt gebruikt voor het inbrengen van water en het aanpassen van de ballon.

Hoe moet ik mijn Navina Smart rapporten voor irrigaties en evaluaties controleren?

Nadat u uw rapporten via e-mail hebt verzonden, kunt u deze openen vanuit Verzonden items in het e-mailprogramma op uw mobiele apparaat. De ontvanger van de e-mail kan de bestanden controleren door op de bijlagen te klikken. De gegevens worden in Excel weergegeven.

Als u de bestanden op een computer opent, kunt u de functie Tekst naar kolommen in Excel gebruiken voor een betere leesbaarheid.

Het gebruik van Navina

Download the Navina Smart app for iOS/Android

AppStore Google Play