The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Exudrain®

Gemiddeld volume drainage. Kan tijdens elke procedure gebruikt worden en is een product dat de keuze geeft om het ziekenhuis eerder te verlaten na een borstoperatie met de wonddrain in de oksel.

Chirurgische ingrepen

  • algemene chirurgie
  • borstoperatie
  • wonddrainage in situ

Complete set

Balg, wonddrainageopvangzak en katheter met of zonder trocar. Steriel en gereed voor gebruik.

Maximale zuigkracht

75 mmHg - 10 kPa

Volume

Balg 110 ml
Opvangzak 700 ml

Eerder naar huis met Exudrain

Wanneer een patiënt wordt ontslagen met een okseldrain na een borstoperatie, gebruiken veel ziekenhuizen Exudrain.

Exudrain is vooral geschikt voor dit doel, omdat:
  • het systeem voor thuisgebruik in meerdere studies onderzocht is 
  • het een veilig en compleet gesloten systeem is 
  • het eenvoudig in gebruik is
Voor meer informatie over vroeg ontslag met Exudrain kunt u contact opnemen met uw lokale Wellspect HealthCare kantoor.
Exudrain wound drainage Wellspect HealthCare

Productassortiment

Art Nr               Product
68406    3x10    Exudrain Set FG 10
68407    3x10    Exudrain Set FG 14
68408    3x10    Exudrain Set FG 18
68409    3x10    Exudrain Set FG 10 met trocar
68410    3x10    Exudrain Set FG 14 met trocar
68411    3x10    Exudrain Set FG 18 met trocar

Exudrain documentatie 

1. Effects of early discharge from hospital after surgery for primary breast cancer

Boman L, Björvell H, Cedermark G, Theve N O, Wilking N.
Department of Internal Medicine, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.
Eur J Surg 159: 67-73, 1993

Ontwerp

- Open studie met zelf-geselecteerde patiënten
- 169 patiënten namen deel, 24% koos vervroegd ontslag met het drainagesysteem (Exudrain) nog aangesloten en 76% werd ontslagen na verwijdering van het drainagesysteem
- Tussen de groepen werden de verblijfsduur in het ziekenhuis, complicaties en tevredenheid van de patiënten vergeleken.

Resultaten

- Gemiddelde verblijfsduur (mediaan) in de groep met vervroegd ontslag was 2 dagen en 6 dagen in de groep met verblijf in het ziekenhuis tot verwijdering van het drainagesysteem.
- Er was geen verschil qua complicaties tussen de groepen. Beide groepen waren even tevreden.
- De patiënten die er voor hadden gekozen om het ziekenhuis vervroegd te verlaten met Exudrain nog aangesloten waren even tevreden over de behandeling en hadden niet meer complicaties dan de patiënten die in het ziekenhuis bleven totdat het drainagesysteem verwijderd was.
- Volgens de auteurs dienen patiënten individueel geëvalueerd te worden ten aanzien van het moment van ontslag en de behoefte aan emotionele ondersteuning na de operatie.

2. The satisfaction and savings of early discharge with drain in situ following axillary lymphadenectomy in the treatment of breast cancer.

Holcombe C, West N, Mansel RE, Horgan K.
University Department of Surgery, University of Wales College of Medicine, Cardiff, UK.
Eur J Surg Oncol 1995 Dec;21(6):604-6

Ontwerp

-39 patiënten werden ontslagen na axillaire lymphadenectomie met de axillaire drain (Exudrain) in situ, 10 patiënten verlieten het ziekenhuis met de drain en 47 patiënten bleven in het ziekenhuis totdat de drain verwijderd was.
- Drainagevolume, gemiddelde verblijfsduur, complicaties en tevredenheid van de patiënten werden geëvalueerd.

Resultaten

- De gemiddelde postoperatieve verblijfsduur (mediaan) in de groep met vervroegd ontslag was 3 dagen, terwijl deze bij de andere groep 8 dagen was (p< 0,001). Bovendien was de seromavorming significant verlaagd in de groep met vervroegd ontslag
- Er was tussen de groepen geen verschil in het percentage complicaties
- Elke patiënt die vervroegd ontslag accepteerde maakte een ziekenhuisbed tot 5 dagen vrij.
De auteurs concluderen dat vervroegd ontslag met Exudrain veilig is en gewild onder patiënten. De gemiddelde verblijfsduur (mediaan) werd met 5 dagen verlaagd en dit betekent een substantiële kostenreductie.

3. Intérêt du drain unique á basse pression dans les suites opératoires des thyroïdectomies bilatérales (Value of a single low-pressure drain in the postoperative care of bilateral thyroidectomies.)

Benoit L, L'Helgouarc'h JL, Goudet P, Cougard P
Ann Chir 1999;53(2):123-6
Service de Chirurgie Viscerale et Urgences, Hopital General, Dijon.

Ontwerp

-148 patiënten met drains na bilaterale thyroïdectomie werden geïncludeerd, 77 kregen een dubbele hoogvacuüm drain en 71 kregen laagvacuüm drains (Exudrain).
- Wondinfecties, de duur van hematomen, drainagevolume en verblijfsduur werden vergeleken

Resultaten

-Exudrain drainage werd eerder verwijderd
-Geen significante veranderingen met betrekking tot complicaties

De auteurs concluderen: ‘Een enkele laagvacuüm drain is een veilig en eenvoudig alternatief om adequate postoperatieve drainage te bewerkstelligen na bilaterale thyroïdectomie.’

Link to PubMed