The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Heeft u darmproblemen?

De darmen veroorzaken voor de meesten onder ons zo nu en dan problemen, maar doorgaans voelen we ons na een paar dagen weer beter. Voor sommigen is dat echter niet het geval. 

Sommigen hebben altijd last van constipatie en brengen uren op het toilet door. Sommigen kunnen hun ontlasting niet ophouden en worden in openbare situaties geconfronteerd met de schaamte van het lekken. Beide veroorzaken uiteraard mentale stress. 

Constipatie

Constipatie wordt gekenmerkt door een laagfrequente en onregelmatige stoelgang, met als gevolg harde en droge feces, die tot een moeizame ontlasting leidt. Dit probleem komt veel voor bij neurogene darmdisfunctie en treedt op bij 50% van alle personen met ruggenmergletsel, multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson.*

Constipatie wordt toegeschreven aan een vertraging in de passage door de darm als gevolg van een verstoring van de zenuwbanen en wordt verergerd door veranderingen in mobiliteit als gevolg van een handicap, vermoeidheid, het gebruik van meerdere medicijnen tegelijkertijd en een ongeschikt dieet.

* Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73; 63(2):104-8; Cameron AP et al. J Urology. 2015; 194, 1336-41

Fecale incontinentie

Fecale incontinentie wordt door de International Consultation on Incontinence gedefinieerd als 'het onvrijwillig ontsnappen van darmgas, vloeibare ontlasting of vaste ontlasting, wat een sociaal of hygiënisch probleem vormt'. Het is een ernstig verontrustende aandoening die bijna 10% van de algemene volwassen bevolking treft, maar veel meer voorkomt bij personen met centrale neurologische aandoeningen zoals spina bifida of ruggenmergletsel.**

Besmetting door ontlasting kan leiden tot meer urineweginfecties en kan ofwel direct ofwel door het dragen van incontinentieproducten leiden tot schade aan de huid. De levenskwaliteit van de getroffen persoon wordt door de sociale onaanvaardbaarheid van het verschijnsel ernstig geschaad.

**Emmanuel A. Spinal Cord 2010; 48(9), 664-73