The content of this page is intended for healthcare professionals only.

Are you a Healthcare Professional?

Gezondheid van mannen en mannelijkheid

In sommige opzichten kan het moeilijk zijn een man te zijn. 

Uit de statistieken blijkt dat mannen op een jongere leeftijd overlijden dan vrouwen. Zeven jaar jonger om exact te zijn (73.2 versus 80.2 in Europa1). Bij veel serieuze aandoeningen2 is de sterfte onder mannen hoger dan bij vrouwen.

Maar dat is niet alles. Wij mannen zijn terughoudend in het inroepen van medische zorg. De wetenschap vertelt ons dat het waarschijnlijk te maken heeft met de stereotiepe percepties van mannelijkheid: dat wij onszelf als sterk en afhankelijk vinden3-5. Andere redenen zijn schaamtegevoelens en gebrek en aan tijd6,7

Als wij dan uiteindelijk medische hulp inroepen, doen we dat vaak te laat. Als resultaat levert dit onnodig lijden en pijn op. Velen van ons ervaren daarnaast een slechter resultaat van de behandelingen3-5.

Op deze pagina's leert u meer over gezondheid van mannen en Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) - lagere urinewegaandoeningen.

 

1. WHO 2016. World health statistics 2016 www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/en/
2. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:465-74
3. Banks. BMJ. 2001;323:1058-60
4. Kim. World J Mens Health. 2015;33:45-9
5. Pinkhasov et al. Int J Clin Pract. 2010;64:475-87
6. Ojewola et al. World J Mens Health. 2016;34:200-208
7. Sarma et al. J Urol. 2008;180:227-32.